Hyppää pääsisältöön
Tarjouskorisi: » Avaa

CPR:n lyhyt oppimäärä

2.2.2018

Julkaisimme 6.6.2017 syvällisen blogitekstin uudesta CPR-direktiivistä. Uusi direktiivi ja pian sen jälkeen alkanut SFS-6000 standardin jalkauttaminen ovat aiheuttaneet lievästi sanottuna hämmennystä kentällä.

CPR-direktiivin ylevä tavoite lienee ollut, että joka puolella Eurooppaa tarjottaisiin samankaltaisempia tuotteita ja markkinat avautuisivat EU-maiden kesken. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan ihan ole päästy: vaikka luokittelujärjestelmä on sama jokaisessa EU-maassa, jokainen maa saa määritellä itse, millaista turvallisuustasoa se vaatii erilaisiin rakennusprojekteihin. Käytännössä maiden kesken on siis eroavaisuuksia erilaisiin kohteisiin hyväksyttävissä kaapeleissa. Suomessa vaatimustason määrittää Ympäristöministeriö, joka noudattaa sisäkaapeleiden luokitukset määrittelevää SFS 6000 -standardia.

Rakennustuoteasetus saattaa vaikuttaa vain uudelta byrokraattiselta himmeliltä ja 39 sivulta vaikealukuista tekstiä, ja varovaisuuden tähden voi tuntua järkevimmältä käyttää tuotteita, joilla on korkein mahdollinen paloluokitus. Se ei välttämättä kuitenkaan ole aina paras toimintatapa – ainakaan siinä tapauksessa, jos on kiinnostunut kustannuksista. Paremman paloluokituksen saavuttaminen vaatii yleensä kalliimpia raaka-aineita ja C-luokan saavuttaminen vaatii kalliita jatkuvia auditointeja.

Paloluokitukset eri kohteissa

F-luokka: ulkokaapelit, näitä saa tuoda 5m rakennuksen sisäpuolelle (SFS-6000-8-801:2017 kohta 801.420.1)

E/D-luokka: sisäkaapelit ja sisä-ulkokaapelit, näitä voi vapaasti käyttää rakennusten sisällä. E- ja D-luokka ovat tavallaan rinnakkaisia, suositellaan käytettävän D-luokan kaapeleita, mutta samoissa tiloissa myös E-luokka täyttää minimivaatimukset. Jos vaaditaan halogeenittomia kaapeleita, tulee vaatia D-luokka.

C-luokka: Lääkintätilat ja hätäpoistumistiet. Hätäpoistumisteillä voidaan käyttää suojaamatta C-luokan kaapeleita, mikäli ei ole muuten mahdollista rakentaa EI 30 luokan mukaista palosuojausta kaapeleille. C-luokan kaapelin käyttäminen hätäpoistumisteillä ei siis tule olla ensisijainen ratkaisu. Lääkintätiloissa aina C-luokan kaapelit.

Alaluokat

Osassa paloluokista on myös alaluokkia, jotka merkitään varsinaisen paloluokkamerkinnän jälkeen. Ne kertovat tarkemmin kaapelin käyttäytymisestä palon aikana.

  • Savun kehittyminen, merkintä s eli smoke
  • Palavien pisaroiden esiintyminen, merkintä d eli droplets
  • Happojen/syövyttävien palokaasujen esiintyminen, merkintä a eli acidity

Tarkemmin alaluokista aiemminkin mainitussa laajemmassa blogitekstissä.

Mistä se luokitus löytyy?

Katsaus kelan kylkeen, jossa seuraava lappu:

Tai tuotteen sivulle Nestorin nettisivuilla. Paloluokka löytyy Ominaisuudet-taulukosta nimellä Palotekninen käyttäytyminen (CPR):


Tuotesivulla tuotekuvien yläpuolella on myös PDF-muotoinen todistus kaapelin paloteknisestä käyttäytymisestä.

cpr

Uusimmat blogipostaukset