Vesijohto- ja paineviemäriverkoissa tarvitaan tiedonsiirtoa valvomosta pumppaamoille, vedenottamoille ja jätevesipuhdistamoille. Yleensä tiedonsiirto on toteutettu radiolinkeillä, mutta rakennettaessa uusia vesijohto- tai siirtoviemärilinjoja on ryhdytty käyttämään radiolinkkien rinnalla tai yksinomaan valokuitukaapeleita. Valokaapeleiden käyttö vesihuoltohankkeissa on vielä pientä mutta on lisääntymässä uusien hankkeiden myötä.

Valokuidut ovat immuuneja monille häiriöille, mikä on tärkeä etu valokuitukaapeleihin perustuvassa tiedonsiirrossa radiolinkkeihin verrattuna. 

Valokuitukaapelit

Usein vesihuoltohankkeissa voidaan käyttää samoja perusmaakaapeleita kuin televerkkoja rakennettaessa. Jos samaan kaivantoon tulee myös sähkökaapeleita, tulee valokuitukaapeleiden olla metallittomia - sähkökaapelit voivat aiheuttaa häiriöitä tiedonsiirtoon valokuiduissa.

Jatkoskotelot

Vesihuoltohankkeissa päätettävät kuitumäärät eivät yleensä ole suuria, mikä kannattaa ottaa huomioon jatkoskoteloita valittaessa. NC-400 -jatkoskoteloperheestä löytyvät vesitiiviit ja happoteräksiset jatkokset, jotka voidaan sijoittaa suoraan maahan, kaapelikaivoihin tai jakokaappeihin.

Valokaapelipäätteet jätevesipuhdistamoihin, pumppaamoille ja vedenottamoille

Jätevesipuhdistamoissa, pumppaamoissa ja vedenottamoissa valokuitukaapelit päätetään tiiviisiin, ulko- ja seinäasennukseen soveltuviin päätekoteloihin. 

Valokuitukaapelipäätteet valvomoissa

Valokuitukaapelit päätetään valvomoissa  yleensä 19 tuuman päätepaneeleihin, jotka sijoitetaan samaan laitetelineeseen tai -kaappiin kuin verkon aktiivilaitteetkin. 

Muut tuotteet

Valokaapeleiden päättämisessä tarvitaan koteloiden lisäksi häntäkuituja, liitinadaptereita, kuitujatkossuojia ja optisia kytkentäkaapeleita. Nämä löytyvät myös Nestorin valikoimasta.