Mikrokaapelointi kokeilussa rivitaloyhtiössä Hailuodossa

ti 12. helmikuuta 2019 18.49.00

Kiinteistöjen sisällä mikrokanavatekniikkaa käytetään Suomessa vielä hyvin vähän, vaikka mikrokanavatekniikka voisi joissain tapauksissa minimoida asennuskustannuksia. Asennuskustannusten osuus on valokaapeliyhteyksien rakentamisessa suurin menoerä – yleensä vähintään puolet kaikista kustannuksista – joten säästöt asennuskustannuksissa vaikuttavat merkittävästi liittymähintoihin. Tänä talvena olimme avustamassa, kun mikrokanavatekniikkaa kokeiltiin rivitaloyhtiössä Hailuodossa.

Hailuoto on Oulun lähellä oleva Perämeren suurin saari, jossa on tällä hetkellä asukkaita noin 1000 henkilöä, mutta Oulun läheisyys ja saaren luonto tuovat saarelle kesäasukkaita moninkertaisesti yli pysyvän asukasmäärän. Saarella toimii yksi uusista kuntaverkkoyhtiöistä, Hailuodon laajakaistaosuuskunta HALAKO. Yhtiö toteutti koko saaren kattavan kaapelointiprojektin vuosina 2015 – 2017 saaden asiakkaakseen suuren osan pysyvien asukkaiden kiinteistöistä sekä hyvin paljon vapaa-ajan asukkaiden kiinteistöjä. Verkko on avoin eli palveluita verkossa voivat tarjota useat eri toimijat yhteistyössä osuuskunnan kanssa. Verkko on toteutettu niin, että jokaiselle tilaajalle on kytketty laitetiloista lähtien neljä kuitua, minkä vuoksi eri toimijat voivat kytkeä palvelunsa samojen talokaapeleiden eri kuituihin. Verkon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Jukka Laine Fiberit Oy:stä, joka on toiminut aiemmin Etelä-Suomessa vastaavissa hankkeissa.  

Jutun pääkuvan kartassa on piirrettynä HALAKO:n valokaapelireitit sekä kuituliittymien saatavuusalueet.

Miksi mikrokanavatekniikka?

Laajakaistaverkon varsinaisessa toteutusvaiheessa muutamat kunnan rivitaloyhtiöt jätettiin tarkoituksella verkon ulkopuolelle, sillä Jukka Laineen mukaan kuituyhteyksien tuonti taloyhtiöihin ei olisi tuonut parannuksia taloyhtiöiden huoneistokohtaisiin laajakaistapalveluihin. Vuoden 2018 aikana Jukka Laine ryhtyi suunnittelemaan rivitaloyhtiöiden kuituyhteyksien toteutusta. Suunnittelun lähtökohtana oli huoneistokaapelointien toteutus mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Huoneistoissa ei esimerkiksi haluttu tehdä kuitujen päättämisiä hitsaamalla, vaan sen sijaan päätettiin käyttää valmiiksi päätettyjä huoneistokaapeleita.

Pilottikohteeksi valikoitui muutaman rivitalon yhtiö Hailuodossa. Mikrokanavatekniikka päätettiin käyttää, koska se mahdollisti valmiskaapeleiden käyttämisen kohteessa. Nestor Cables tuli mukaan yhteistyökumppaniksi, sillä käytännön kokemukset tällaisista asennuksista ovat erittäin arvokkaita – tällaisissa kohteissa mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa harvoin.

Ennen tuotteiden valintaa kokeilimme, miten erilaiset kaapelivaihtoehdot menevät työntämällä yleisesti käytettyihin 14/10 mm:n tai 7/3,5 mm:n mikroputkiin. Kokeiden perusteella todettiin kohteen putkipituuksien olevan niin suuret, että asennuksissa joudutaan käyttämään paineilmalla toimivaa puhalluslaitetta.

Kuvassa yllä FYORMSU-sisä-/ulkokaapelin työntäminen 14/10 mm:n mikroputkeen kokeilussa. Ulkohalkaisijaltaan noin 7 mm:n kaapelia saatiin työnnettyä putkeen ilman liukastetta noin 70 metriä ja liukasteen kanssa noin 90 metriä.

Testien jälkeen päätettiin, että pilottikohteessa käytetään yleisesti käytettyjä koon 7/3,5 mm:n taloputkia ja Nestorin FRMU-mikrokaapelia, jonka ulkohalkaisija on vain 2,1 mm. Kaapeleita tarvittiin kohteessa yhteensä seitsemän, joista kaksi oli 200 m pitkiä ja loput 150-metrisiä. Kaapelit toimitettiin kertakäyttöisillä ja keveillä pahvikeloilla, ja kaapeleiden sisäpäät olivat valmiiksi päätetty Nestorin NC-105 -kuiturasioihin. Taloputket toimitettiin yhtenä 7-putkisena mikrokanavanippuna, josta kuhunkin huoneistoon viedään haaroituskohdasta oma putkensa.

Kun paikallinen sähköurakoitsija Sähköhai Oy oli asentanut kohteeseen mikroputket taloyhtiön talojakamosta jokaiseen huoneistoon, Jukka Laine ja Nestor Cablesin ”asennustiimi” kalustoineen tulivat paikalle suorittamaan kaapeliasennukset.

Asennuksen sujuminen

Kuvassa yllä Jukka Laine esittelee valmiiksi päätettyä huoneistokaapelia. Kaapelikelan kyljessä on huoneistoon jäävä valokaapelipääte.

Puhalluslaitteisto tarvikkeineen sekä kaapeli on viety ensimmäisen huoneiston luo.

Kuvassa yllä mikrokaapeleiden päätä muotoillaan lämmön avulla suipoksi puhallusta varten.

Mikroputken pää huoneistossa.

Huoneistokaapelin puhalluksessa käytetään paineilmaa ja pientä porakoneella käytettävää puhalluslaitetta. Asennukset aloitettiin asunnosta, josta oli pisin matka talojakamoon. Ulkona olevan pakkasen vuoksi puhalluksessa ei voitu käyttää lainkaan liukastetta, mutta ilman liukastettakin kaapeli meni perille saakka ilman mitään ongelmia. Muutaman asennuksen jälkeen työ sujui jo rutiinilla. Samalla kerroimme uuden laajakaistaliittymän tuomista mahdollisuuksista asukkaille. Keskimäärin kaapeliasennus kesti siirtymisineen ja valmisteluineen noin 15 minuuttia huoneistoa kohden.

Asennettu huoneistopääte on varsin huomaamaton (kuva yllä). Mikroputken päät on varustettu halkaistuilla kaapelitiivisteillä. Tiiviste takaa sen, että putkesta ei pääse tulemaan huoneistoon korvausilmaa, kun esimerkiksi liesituuletin on päällä. Valokaapelipäätteissä on sisäläpälliset LC-Quad -liitinadapterit, jotka estävät pölyn pääsyn sisälle liittimiin sekä laservalon pääsyn liittimistä ulos.

Jukka Laine kerää taloyhtiön sähkö- ja teletilaan vauhdilla tulevaa huoneistokaapelia.

Kaikki kaapelit on nyt puhallettu huoneistoista sähkö- ja teletilaan. Jokaisen mikroputken päässä on kaapelitiiviste, joka estää ilman, kosteuden ja pölyn pääsyn putken sisälle.

Huoneistokaapelit odottavat päättämistyötä talojakamon paneeliin.

12-kuituinen HALAKO:n talokaapeli sekä huoneistojen 4-kuituiset kaapelit päätettyinä talojakamossa Nestorin NC-232 -päätepaneeleihin. Asennuksen suoritti Sähköhai Oy.

Onnistunut kokeilu

Hyvin ja joutuisasti onnistuneiden asennusten jälkeen oltiin tyytyväisiä mikrokanavatekniikan valintaan ja vakuuttuneita, että tämä tekniikka toimii oikein hyvin myös rivitalokohteissa. Kehittämistarpeita todettiin olevan kaapeleiden puhalluksissa – nyt käytetty kompressori on suunniteltu ulkoasennuksia varten eli se on suurikokoinen, bensiinikäyttöinen ja varsin äänekäs, joten sisäasennuksissa olisi hyvä olla pienempi, mutta kuitenkin riittävän tehokas sähkökäyttöinen kompressori. Tällaista laitetta päätettiin kokeilla seuraavissa kohteissa. Asuntojen sisällä tapahtuvissa asennuksissa olisi tarvetta myös pienelle, keveälle kelapukille ja matalalle työtasolle, jonka päällä puhalluslaitetta voisi pitää, jotta laitteen tueksi ei tarvitse etsiä asunnoista jakkaroita tai muita tukivirityksiä. Muilta osin käytettyihin materiaaleihin, asennuslaitteisiin ja -tarvikkeisiin oltiin hyvin tyytyväisiä.