Taajamaverkko kanava- ja maakaapeleilla

Ratkaisulla voidaan toteuttaa kaapeloinnit laitetilasta kiinteistöihin erilaissa taajamissa kuntakeskuksista pientaloalueille.

Valokaapeliverkon rakentamisessa taajamissa on joitain erityisiä haasteita: esimerkiksi aiemmin rakennetut talot ja ahtaat katualueet asettavat rajoituksia, rakennuskannan kehitystä ja verkon tilaajamääriä on suunnitteluvaiheessa vaikea arvioida vuosiksi eteenpäin.

Muuttuviin taajamiin vaihtoehtoinen kaapeloinnin toteutustapa on mikrokanavatekniikka. Lue lisää mikrokanavatekniikasta.

Valokuitukaapelit

Taajamissa valokaapelit asennetaan yleensä suoraan maahan - esimerkiksi kaivamalla, auraamalla tai jyrsimällä - tai ne puhalletaan tai vedetään kanavaputkiin. Talokaapeleiksi sopivat esimerkiksi FYO2PMU Mini, FYO2RMU 3,5 kN, FYOVD2PMU tai FZOMSU-SD.  Runkokaapeleina (syöttö- ja jakokaapeleina) käytetään kaapeleita FZVD2PMU Flex, FZOMU-SD ja FZOHBMU-SD.

Valokaapeleiden jatkaminen

Tarvittaessa kaapeleita jatketaan jatkoskaapeissa tai jatkoskoteloissa. Jatkoskaapissa lisäys- ja muutostöiden tekeminen on helppoa ja joustavaa, mutta maanalaisessa jatkoskotelossa jatkos on suojassa ulkoisilta uhilta. Nestorin NC-400 -sarjan jatkoskotelot ovat helposti asennettavia ja tiiviitä. Valikoimassamme myös Tykoflexin jatkoskoteloita. Nestorin valmiissa kaappiratkaisuissa jakokaapin sisään on asennettu jatkos- tai ristikytkentäkaappi.

Tuotteet laitetiloihin

Taajamien laitetiloissa kuitumäärät ovat yleensä varsin suuret ja ne kasvavat aikaa myöten, joten valokaapeleiden päättämisissä ja kytkennöissä on hyvä käyttää selkeitä modulaarisia tuotteita, joita on helppo lisätä kuitumäärien kasvaessa.

Tuotaessa valokaapelit sisään laitetiloihin ne tulee vaihtaa uuden sisäverkkomääräyksen vuoksi sisäjatkoskaapeissa paloturvallisiin sisä- tai sisä-/ulkokaapeleihin. Nestor Cablesin sisäjatkoskaapit ovat NC-330 ja NC-1000.

Taajamien laitetiloissa valokaapelipäätteet on suurten kuitumäärien vuoksi hyvä sijoittaa omiin kytkentä- eli ODF-telineisiin ja verkon aktiivilaitteet omiin telineisiinsä. ODF-telineratkaisuksi sopivat NC-1000- ja NC-2200 -kytkentätelineet sekä 48- ja 96-kuituiset liitinpaneelit.

Laitetilan laitetelineet ovat yleensä 19”:n kaappeja tai telineitä, kuten NC-2000 -kytkentäkaappi.

Laitetilojen kuitukytkennöissä tarvitaan sekä lyhyitä että pitkiä kytkentäkaapeleita.

 

Päättämisratkaisut erilaisiin kiinteistöihin

Päättämisratkaisut yritysten ja kuntien kiinteistöissä sekä liikekeskuksissa

Valokaapeli tuodaan kiinteistön teletilassa olevaan 19”:n telineeseen tai -kaappiin jossa se päätetään päätepaneeliin. Nestorin valikoimassa on runsaasti tuotteita 19 tuuman järjestelmiin.

Päättämisratkaisut taloyhtiöissä

Valokaapeli tuodaan taloyhtiön sähkö- tai teletilassa olevaan talojakamoon, joka voi olla yksinkertainen 19”:n seinä- tai lattiateline tai suojattu 19”:n kytkentäkaappi. Talojakamossa  kaapeli päätetään  päätepaneeliin. Soveltuvia tuotteita esimerkiksi avoteline NC-2000, kytkentäkaappi NC-2000 ja päätepaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus. 

Päättämisratkaisut omakotitaloissa

Valokaapeli voidaan päättää omakotitaloissa joko sisä- tai ulkopuolelle. Uusissa omakotitaloissa maakaapeli voidaan päättää siististi suoraan kotijakamoon sijoitettuun päätekoteloon NC-125. Vanhemmissa taloissa on usein järkevämpää käyttää talopääteratkaisua, joka koostuu kiinteistön ulkoseinään sijoitettavasta päätekotelo OptoBox 24:stä, sisäpäätekotelosta OptoBox 4 ja valmiiksi päätetystä Cca-paloluokan FTMSU-sisä-/ulkokaapelista. Tällainen ratkaisu on siisti ja paloturvallinen. 

Muut valokaapeleiden päättämistarvikkeet erilaisissa kiinteistöissä

Valokaapeleiden päättämisessä tarvitaan koteloiden lisäksi häntäkuidut, liitinadapterit sekä kuitujatkossuojat.

Tuotteet taajamaverkkoihin