Kotimainen käytäntö FIN2012

Aiemman 6-värijärjestelmän pohjalta kehitetyllä, vain Suomessa käytetyllä FIN2012:lla ei ole standardin asemaa. Siitä huolimatta  sitä käytetään Suomessa paljon. 

Jos ryhmässä on enemmän kuin 12 kuitua, käytetään kuidussa lisämerkintänä rengasta tai raitaa.

Kansainvälinen standardi ANSI/TIA 598-D

Suomessa käytetään usein 12-värijärjestelmiää ANSI/TIA 598-D, joka on yhdysvaltalainen, mutta käytännössä kansainvälinen standardivärijärjestelmä. 

Huomioi, että:

  • Jos ryhmässä on enemmän kuin 12 kuitua, käytetään kuidussa lisämerkintänä rengasta tai raita.
  • Kaapelin sisältämät ryhmät erotetaan toisistaan niiden rakenteeseen tehdyllä värijärjestelmän mukaisella värimerkinnällä.
  • Lisävärimerkintöjen toteutustavat, värit, muodot ja koot on määritelty tarkasti.
  • Standardissa värit ja värialueiden rajat on määritelty Munsellin värijärjestelmään perustuen.

Käytöstä poistunut 6-värijärjestelmä

Vuonna 2013 kumottiin kansallinen, standardin SFS 5648 mukainen kuuteen väriin perustuva värijärjestelmä. Tämä järjestelmä poistui käytöstä suppeutensa vuoksi, sillä nykyajan suurten kuitumäärien optiset liityntäverkot vaativat laajempia värijärjestelmiä.

Vaikka 6-värijärjestelmä on poistunut käytöstä, asentajien on syytä tuntea sekin, koska vanhempiin verkkoihin on asennettu runsaasti sen mukaisia kaapeleita ja kytkentöjä.

Harvinainen IEC/EN 60794-2

Standardin asemastaan huolimatta värijärjestelmää IEC/EN 60794-2 tapaa harvoin Suomessa.

Huomioi, että:

  • Jos ryhmässä on enemmän kuin 12 kuitua, käytetään kuidussa lisämerkintänä rengasta tai raitaa.
  • Värit ovat standardin IEC 60304 mukaisia.

 

Ladattavat värijärjestelmät

Löydät kerrattujen FZ-kaapeleiden värijärjestelmän täältä. (PDF)

Löydät keskiputkirakenteisten FY-kaapeleiden värijärjestelmän täältä (PDF)

 

Standardin SFS 5648 kaapeleiden jatkaminen värijärjestelmän FIN2012 kaapeleihin

Kuitujen kytkentä FZ6-FZ12 (PDF)

Kuitujen kytkentä FZ12-FZ12 (PDF)

Kuitujen kytkentä FY6-FY12, FZ12 (PDF)