Valokaapelin rakenne

Tyyppimerkinnän ensimmäinen osa koostuu pääasiassa kirjaimista, esimerkiksi FZVD2PMU Flex 4 x 12 x SML.

Valokaapelin tyyppimerkintä alkaa F-kirjaimella (viitaten englanninkieliseen sanaan fibre optic cable). Seuraava kirjain ilmoittaa kaapelisydämen perusrakenteen. Rakenteesta riippuen tyyppimerkintä alkaa seuraavasti:

  • FT… tiukka kerrattu rakenne
  • FZ… väljä kerrattu rakenne
  • FX… urarunkorakenne
  • FY… keskiputki-/ontelorakenne

Jos kaapelissa ei ole tunnistettavaa sydänrakennetta (esimerkiksi 1-kuituinen sisäasennuskaapeli), toinen kirjain voi jäädä myös kokonaan pois.

Merkinnän seuraavat kirjaimet ilmoittavat kaapelin vaipparakenteen kerroksittain kaapelin sisäosista pintaa kohti ja kaapelin käyttötarkoituksen. Kirjainten merkitykset on listattu oheiseen taulukkoon.

Kirjain Merkitys
A alumiini
B laminoitu
C kupari
D poimutettu
F litteä teräslanka
G sinkitty teräslanka
H metallisuojaus
J juutti- tai muovilanka
K kannatinköysi
L lyijy
M muovi
O täytemassa
P metallinen pyörölanka
R metalliton lujite-elementti
S sisäkäyttöön tarkoitettu
SD puolikuiva
U ulkokäyttöön tarkoitettu
V teräsnauha
W vesistökäyttöön tarkoitettu

 

Kaapelirakenteen kertovan nimen osan lopussa voidaan tarvittaessa käyttää lisätarkenninta väliviivalla erotettuna.

Valokaapelin kuidut

Tyyppimerkinnän toisessa osassa kerrotaan sen kuiduista. Merkintä on muodossa:

rakenteen ryhmien lukumäärä x ryhmässä olevien kuitujen lukumäärä x kuitutyyppi

eli esimerkiksi näin: FZVD2PMU Flex 4 x 12 x SML

Tyyppimerkinnän lopussa kerrotaan kuitutyyppi seuraavasti:

Kuitutyypin merkintä Merkinnän selitys
SM

Oletusarvona suosituksen ITU-T G.652.D/ standardin IEC 60793-2-50 mukainen yksimuotokuitu B1.3, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN 50173-1 kategorian OS2 vaatimukset. Muiden yksimuotokuitujen tapauksessa kuitutyyppi merkitään erikseen.

OM1

Standardin IEC 60793-2-10; A1b mukainen monimuotokuitu 62,5/125 μm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN 50173-1 kategorian OM1 vaatimukset.

OM2

Standardin IEC 60793-2-10; A1a.1 mukainen monimuotokuitu 50/125 μm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN 50173-1 kategorian OM2 vaatimukset.

OM3

Standardin IEC 60793-2-10; A1a.2 mukainen monimuotokuitu 50/125 μm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN 50173-1 kategorian OM3 vaatimukset.

OM4

Standardin IEC 60793-2-10; A1a.3 mukainen monimuotokuitu 50/125 μm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN 50173-1 kategorian OM4 vaatimukset.

 

Kuitutyypin jäljessä oleva kirjain kertoo kuidun päällysteen halkaisijan seuraavasti:

  • L = 250 μm
  • T = 900 μm
  • R = kuitunauha

Kuitutyypin SM yhteydessä kuidun päällysten halkaisijan ilmoittava kirjain liitetään suoraan merkintään SM, esimerkiksi SML. Muiden kuitutyyppien yhteydessä kirjain liitetään kuitutyyppimerkintään väliviivaa käyttäen, esim. OM3-L.

Jos kaapeli sisältää kuparijohtimia, lisätään niitä koskeva merkintä tyyppimerkinnän loppuun tarkoituksenmukaisessa muodossa.

Jos kaapelissa on kuitutiedoiltaan erilaisia osia, voidaan kuitutiedot ilmoittavaa merkintää toistaa tarvittava määrä. Toistettavat osiot erotetaan merkillä +. Merkinnän selventämiseksi voidaan käyttää välilyöntejä ja sulkumerkkejä. Esimerkiksi vaippamerkintöjen vuoksi merkintää usein lyhennetään jättämällä kuitujen siirto-ominaisuudet ilmoittava osa pois.