Nestorin valikoima täydentyy C-paloluokan kaapeleilla

ke 24. huhtikuuta 2019 18.42.00

Ensimmäisenä valikoimaan saapuu uudistettu versio FTMSU-kaapelista: uudistetun version paloluokka on Cca -s1b,d0,a1. C-paloluokka tarkoittaa, että FTMSU-kaapelin uudistettua versiota saa käyttää vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin, kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin. Myös aiempi versio, jonka paloluokka on Dca -s2,d2,a2, pysyy valikoimassamme.

Mitä paloluokka C tarkoittaa?

Pitkän testausprosessin jälkeen FTMSU kaapelille on nyt myönnetty paloluokka C. Paloluokat perustuvat kaapeleita koskevaan CPR- eli rakennustuoteasetukseen, joka astui voimaan heinäkuusta 2017 alkaen. Kaapeleita käsittelee normi EN 50575, joka on osa suurempaa rakennustuoteasetusta, jolla pyritään parantamaan rakennusmateriaalien turvallisuutta koko EU:n alueella. CPR-asetus varmistaa kaikkien rakennuksiin asennettavien kaapeleiden paloturvallisuuden.

Erilaisia CPR-paloturvallisuusluokkia on seitsemän: A, B1, B2, C, D, E ja F. A on korkein luokitus, ja se tarkoittaa että tuote ei osallistu paloon, ja alimmalla luokalla F ei ole palokäyttäytymisvaatimuksia. Suomessa sisäkaapeleiden tulee olla vähintään E-paloluokan kaapeleita. Seuraavaksi on listattu, minkä paloluokan kaapelia erilaiset kohteet vaativat Suomessa:

F-luokka: Ulkokaapeleita, joiden paloluokka on F, saa tuoda 5m rakennuksen sisäpuolelle (SFS-6000-8-801:2017 kohta 801.420.1).

E/D-luokka: Suurimmalla osalla sisäkaapeleista ja sisä-/ulkokaapeleista on E tai D luokka, ja niitä voidaan voi vapaasti käyttää useimpien rakennusten sisällä. E- ja D-luokka ovat tavallaan rinnakkaisia: suositellaan käytettävän D-luokan kaapeleita, mutta samoissa tiloissa myös E-luokka täyttää minimivaatimukset. Jos kuitenkin vaaditaan halogeenittomia kaapeleita, tulee vaatia D-luokka.

C-luokka: Suomessa erittäin vaativiin asennuskohteisiin kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin asennettavien kaapeleiden tulee olla luokan C (tarkemmin sanottuna luokan Cca-s1,d1,a2) kaapeleita. Hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit voivat kuitenkin olla luokan E kaapeleita, jos kaapelit on suojattu vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisesti palamattomista tai lähes palamattomista rakennnustarvikkeista (luokka A2-s1,d0) tehdyllä rakenteella. Kipsilevy täyttää luokan A2-s1,d0 vaatimukset. Lisäksi ko. tiloissa voidaan käyttää tilaan liittyvien laitteiden sähköistykseen ja ohjaukseen luokan E kaapeleita normaalisti (SFS 6000-4-42 kohta 422.2 Uloskäytäviä koskevat vaatimukset). Lääkintätiloissa tulee olla aina C-luokan kaapelit.

Asennuskohteiden vaativuuden vuoksi C-luokan saavuttanut kaapeli käy läpi pitkän ja tarkan testausprosessin ja sitä auditoidaan toistuvasti. Tämä tietenkin vaikuttaa myös C-luokan kaapelien kustannuksiin, joten kaikissa asennuskohteissa ei kannata valita mahdollisimman korkeaa paloluokkaa "varmuuden vuoksi". Tästä syystä FTMSU:n suosittu alkuperäinen versio, jonka paloluokka on Dca -s2,d2,a2, pysyy valikoimassamme toistaiseksi.

Cca -s1b,d0,a1 – mitä alaluokat kertovat kaapelista?

FTMSU-kaapelin uuden version luokka on virallisesti Cca -s1b,d0,a1. Cca kertoo, että kaapelin luokka on C, ja luokan loppuosan s1b,d0,a1 kertoo FTMSU:n ominaisuuksista palon aikana tarkemmin. Nämä CPR-luokan alaluokat kertovat, kuinka paljon kaapelista vapautuu savua (s=smoke), putoaa pisaroita tai partikkeleita (d=droplets) tai vapautuu happoja ja syövyttäviä palokaasuja (a=acidity) palon aikana.

Luokitus Cca -s1b,d0,a1 kertoo seuraavaa kaapelin ominaisuuksista palon aikana:

s1: Palon aikana kaapelista vapautuu erittäin rajallinen määrä savua. s1b tarkoittaa, että kaapeli täyttää luokan s1 ja sen lisäksi sen valon läpäisy (transmittance) on 60 - 80 % IEC 61034-2:n mukaan.

d0: Kaapelista ei putoa palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana.

a1: Kaapelista vapautuu erittäin rajallinen määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja palon aikana.

FTMSU on monikäyttöinen sisä-/ulkokaapeli

FTMSU soveltuu sekä ulko- että sisäasennukseen, ja se on suosittu valinta huoneistokaapelointeihin. FTMSU-kaapeli on pienikokoinen, helposti käsiteltävä ja notkea. Kaapeli on nopea kuoria, mikä säästää asennusaikaa. Alla oleva kuvasarja havainnollistaa FTMSU:n kuorintaa.

FTMSU:n tuotesivulta löytyvät nyt sekä sen uuden että vanhan version ominaisuudet ja rakennetiedot. Sähkönumeroissa ja tukkujen valikoimissa versiot erottaa myös Cca-merkintä uudistetun version nimessä.