Valmistamme laadukkaat tuotteemme eettisyydessä tai ympäristöystävällisyydessä tinkimättä.

  • Pakkausjätteen määrä pyritään minimoimaan tuotannossa, ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. 

  • Iso osa kaapeleista toimitetaan kierrätettävillä kaapelikeloilla.

  • Panostamme työturvallisuuteen ja työssä viihtyvyyteen. 

  • Vastuullisesta toiminnasta ja laadusta kertovat myös jäsenyytemme alan järjestöissä ja erilaiset meille myönnetyt sertifikaatit. 

Sertifioitua osaamista

Nestorin toiminta perustuu DNV-sertifioituun toimintajärjestelmään, joka on rakennettu kestävän laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti. Toiminta on sertifioitu kansainvälisten standardien ISO9001 (laatu), ISO14001 (ympäristö) sekä ISO 45001 (työterveys ja työturvallisuus) mukaisesti.

Nestor Cablesin kaapeleille on myönnetty Avainlippu 

Helmikuussa 2020 Suomalaisen Työn Liitto myönsi Nestor Cablesin kaapeleille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. 

STUL-takuu

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on myöntänyt Nestor Cablesille STUL-takuu-sertifikaatin alkuvuonna 2018. Asiakkaillemme sertifikaatti kertoo, että luotamme tuotteidemme laatuun ja laadunvalvontaan.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen käyttämään tuotteita, joiden takuuaika vastaa ainakin urakoitsijan takuuaikaa, joka on kaksi vuotta laskien rakennuskohteen luovutuksesta. STUL-takuu kertoo, että jokin tuote täyttää yleisissä sopimusehdoissa myös takuuehdot. Tuotteen valmistaja myös sitoutuu vastaamaan laitteen korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, kun ongelma ei ole syntynyt asennusvirheen tai huollon laiminlyönnin seurauksena.

Lue lisää sertifikaatista STUL ry:n nettisivuilta.

Ympäristöystävälliset pakkaukset

Nestor Cables kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteriin ja on kaikissa kelapakkauksissaan pyrkinyt minimoimaan jätteen määrän. RINKI-merkki kertoo, että yritys kantaa ympäristövastuunsa myös pakkaustensa hyötykäytön osalta. Kotimaan toimituksissa ei käytetä kelalaudoitusta, mikä vähentää syntyvän jätteen määrää ja helpottaa asiakkaan toimintaa.

Myös valokaapelitarvikevalmistuksessa kiinnitetään huomiota pakkausten ympäristöystävällisyyteen. Valkaisemattomat pakkaukset on optimoitu tuotteen koon mukaan, jotta ”ilman” kuljettamiselta vältyttäisiin. Pakkausten sisällä käytetään minimaalisesti muovisia pehmusteita ja tuotteiden kuljetukset turvataan pakkaustekniikalla, ei suurella määrällä pakkausjätettä.

Olemme Europacablen jäsen

Europacable on kaikkien johtavien eurooppalaisten kaapelivalmistajien äänikanava. Sen jäseniin kuuluu sekä maailman suurimpia kaapelivalmistajia että erikoistuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri Eurooppaa.