C-Proof-tuoteryhmä sisältää C-paloluokan kaapelit!

pe toukok. 21 10:56:00 2021

Kesästä 2021 lähtien Cca-paloluokan kaapelimme FZMSU Cca ja FTMSU Cca tunnetaan nimillä FZMSU C-Proof ja FTMSU C-Proof. Nestor C-Proof-tuoteryhmä tulee laajenemaan tulevaisuudessa myös muilla C-paloluokan vaatimukset täyttävillä tuotteilla. 

Nestor C-Proof -kaapelit ovat C-paloluokan kaapeleita. Paloluokat liittyvät vuodesta 2017 EU:n alueella voimassa olleeseen CPR- eli rakennustuoteasetukseen, joka pyrkii parantamaan rakennusmateriaalien paloturvallisuutta.

CPR-asetuksen myötä rakennuksiin asennettaviksi tarkoitetut kaapelit on luokiteltu ja niiden pakkaukset merkitty kaapelin palo-ominaisuuksiensa mukaan. Luokittelujärjestelmä on sama jokaisessa EU-maassa, mutta jokainen maa määrittelee itse, millaista turvallisuustasoa erilaiset rakennusprojektit vaativat. Suomessa vaatimustason määrittää Ympäristöministeriö, joka noudattaa sisäkaapeleiden luokitukset määrittelevää SFS 6000 -standardia. Suomessa suurin osa rakennuksiin asennettavista kaapeleista on E- tai D-luokan sisä- tai sisä-/ulkokaapeleita. Tiettyihin vaativiin asennuskohteisiin asennettavien kaapeleiden tulee olla luokan C (tarkemmin sanottuna luokan Cca-s1,d1,a2) kaapeleita.

C-Proof-kaapelit soveltuvat siis niihin erityistilanteisiin, kun tarvitaan C-paloluokan kaapeleita:

  • Hätäpoistumisteille asennettavien kaapeleiden tulee olla luokan C (tarkemmin sanottuna luokan Cca-s1,d1,a2) kaapeleita. Hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit voivat kuitenkin olla luokan E kaapeleita, jos kaapelit on suojattu vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisesti palamattomista tai lähes palamattomista rakennnustarvikkeista (luokka A2-s1,d0) tehdyllä rakenteella. Lisäksi ko. tiloissa voidaan käyttää tilaan liittyvien laitteiden sähköistykseen ja ohjaukseen luokan E kaapeleita normaalisti (SFS 6000-4-42 kohta 422.2 Uloskäytäviä koskevat vaatimukset).
  • Toinen C-luokan kaapeleita vaativa kohde ovat lääkintätilat. Lääkintätiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa potilaita tutkitaan, hoidetaan ja valvotaan esimerkiksi sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden avulla. Lääkintätiloissa tuleekin olla aina C-luokan kaapelit.

Asennuskohteiden vaativuuden vuoksi Nestor C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan sen ominaisuuksia palon aikana. C-luokan kaapeleista saa vapautua palon aikana vain rajallinen määrä savua, happoa, syövyttäviä palokaasuja tai palavia pisaroita ja partikkeleita.

Tutustu Nestor C-Proof-kaapeleihin:

FZMSU C-Proof – lue lisää!

FTMSU C-Proof – lue lisää!