Nestorilta nyt myös Cca-luokan instrumentointikaapelit KJAAM-HF ja NESMAK-HF!

ke elok. 25 16:10:00 2021

Cca-paloluokan kaapelit sisältävä C-Proof-tuoteperhe laajenee nyt paljon toivotuilla instrumentointikaapeleilla. Valikoimasta löytyvät nyt KJAAM-HF ja NESMAK-HF Cca-paloluokan rakenteella. 

Mikä on C-Proof-tuoteperhe? 

Nestor C-Proof -kaapelit ovat C-paloluokan kaapeleita. Paloluokat liittyvät vuodesta 2017 EU:n alueella voimassa olleeseen CPR- eli rakennustuoteasetukseen, joka pyrkii parantamaan rakennusmateriaalien paloturvallisuutta. Suomessa erilaisten rakennusprojektien kaapeleiden paloluokkien vaatimustason määrittää Ympäristöministeriö, joka noudattaa sisäkaapeleiden luokitukset määrittelevää SFS 6000 -standardia. Suurin osa Suomessa rakennuksiin asennettavista kaapeleista on E- tai D-luokan sisä- tai sisä-/ulkokaapeleita.

Tiettyihin vaativiin asennuskohteisiin asennettavien kaapeleiden tulee olla luokan C (tarkemmin sanottuna luokan Cca-s1,d1,a2) kaapeleita. C-luokan kaapeleista saa vapautua palon aikana vain rajallinen määrä savua, happoa, syövyttäviä palokaasuja tai palavia pisaroita ja partikkeleita.

C-Proof-kaapelit soveltuvat siis niihin erityistilanteisiin, kun tarvitaan C-paloluokan kaapeleita:

  • Hätäpoistumisteille asennettavien kaapeleiden tulee olla luokan C (tarkemmin sanottuna luokan Cca-s1,d1,a2) kaapeleita. Hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit voivat kuitenkin olla luokan E kaapeleita, jos kaapelit on suojattu määräysten mukaisella rakenteella. Lisäksi ko. tiloissa voidaan käyttää tilaan liittyvien laitteiden sähköistykseen ja ohjaukseen luokan E kaapeleita normaalisti (SFS 6000-4-42 kohta 422.2 Uloskäytäviä koskevat vaatimukset).
  • Toinen C-luokan kaapeleita vaativa kohde ovat lääkintätilat. Lääkintätiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa potilaita tutkitaan, hoidetaan ja valvotaan esimerkiksi sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden avulla. Lääkintätiloissa tuleekin olla aina C-luokan kaapelit.

Asennuskohteiden vaativuuden vuoksi Nestor C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana. 

Tutustu Nestor C-Proof-tuoteperheen tuotteisiin: 

FTMSU C-Proof

FZMSU C-Proof

KJAAM-HF C-Proof  

NESMAK-HF C-Proof