Optiset ilmakaapelit vaihtoehtona maakaapeloinneille vaikeissa maastoissa

to jouluk. 13 19:02:00 2018

Vaikeissa maastoissa kaapelointi voi olla järkevintä toteuttaa ilmakaapeleilla. ADSS-ilmakaapelit ja uudentyyppiset ripustimet helpottavat ilmakaapeleilla toteutettavien valokaapeliyhteyksien rakentamista.

Taajamien ulkopuolella valokaapelit asennetaan pääasiallisesti maahan joko auraamalla tai kaivamalla, ja ne voidaan myös vetää tai puhaltaa valmiiksi asennettuihin putkiin. Ilmakaapelointia kannattaa harkita esimerkiksi kivisissä ja muuten haastavissa maastoissa. Ilmakaapeloinnin etu on myös se, että niitä voidaan asentaa pylväisiin mihin vuodenaikaan tahansa – talvella lumi voi jopa helpottaa kaapeleiden asentamista, kun kaapelit voidaan purkaa keloilta suoraan hangelle ja nostaa sitten pylväisiin. 

Ilmakaapeleiden haaste on se, että pylväisiin asennettuna ne ovat alttiita myrskytuhoille. Lisäksi ongelmaksi on koettu pylväsvuokrat sekä pylväslinjojen säilyminen teleoperaattoreiden purkaessa vanhoja ilmakaapeleilla toteutettuja verkkoja tai sähköyhtiöiden siirtyessä ilmakaapeleista maakaapelointeihin.

ADSS-ilmakaapelit samoihin pylväisiin sähkökaapeleiden kanssa

Jos suunnitellulla reitillä on jo valmiiksi asennettu keski- tai pienjännitekaapelit paikallisen sähköyhtiön toimesta pylväisiin, kannattaa tiedustella saman pylvästyksen käyttöä myös valokaapeleille. Uudet ADSS-ilmakaapelit (ADSS = All-Dielectric Self-Supporting) ovat metallittomia, joten ne voidaan asentaa lähelle sähkökaapeleita ja niiden kanssa samoihin pylväisiin. Ne voidaan myös asentaa yhtä pitkille pylväsväleille kuin sähkökaapelit.

Kuvassa yllä on sähkölinja järven rannalla, erittäin kivisessä maastossa. Sähköpylväisiin on asennettu ADSS-kaapeli, joka on väliaikaisesti kiinnitetty pylväisiin ”rissoilla”.

ADSS-kaapelit ovat pyöreitä, joten niihin kohdistuvat lumi- ja jääkuormat ovat aikaisempiin ”8-rakenteisiin” ilmakaapeleihin verrattuna huomattavasti pienemmät. Pyöreän rakenteen ansiosta kaapeleita ei myöskään tarvitse kiertää pylväsväleillä kuten 8-rakenteisia ilmakaapeleita. Sähkölinjoihin asennettuina valokaapelit ovat myös kohtalaisen hyvin turvassa myrskytuhoilta, kun valokaapelit asennetaan pylväissä aina sähkökaapeleiden alapuolelle.

Nestor Cablesin valikoimassa on 4 - 96-kuituisia ADSS-ilmakaapeleita, mutta tarvittaessa suuremmat kuitumäärät ovat mahdollisia. Kaapelin vetolujuuden täytyy olla riittävä, että kaapeli kestää siihen kohdistuvia jää-, lumi- ja tuulikuormia sekä sen oman massan aiheuttamaa kuormitusta. Vakiotuotteissa suurin jänneväli on 3 kN:n kaapeleilla 70 metriä ja 8 kN:n kaapeleilla 150 metriä. ADSS-kaapeleissa olevien aramidivahvikkeiden määrää lisäämällä ADSS-ilmakaapeleita voidaan asentaa jopa yli 500 metrin jänneväleille.

Kaapeleiden ripustus pylväisiin

Koska pyöreiden ADSS-kaapeleiden käyttö on Suomessa vielä verrattain uutta, joten niiden kiinnitykselle pylväisiin ei ole vielä yhtä yleisesti hyväksi todettua menetelmää. Yleisin Suomessa käytetty ratkaisu on ollut käyttää kierukkamaisia ja kuparisille telekaapeleille kehitettyjä väli- ja pääteripustimia. Kierukkamaiset ripustimet saattavat kuitenkin aiheuttaa varsinkin tuulisilla alueilla hankautumia kaapeleihin. Kuvassa alla ADSS-kaapeli on asennettuna keskijännitelinjaan kierukkamaisella ripustimella.

Nestor Cablesin valikoimaan on valittu ripustimet, jotka vahingoittavat kaapeleita vähemmän. J-kirjaimen muotoiset väliripustimet ja vaijerilenkeillä varustetut pääteripustimet voidaan kiinnittää pylväisiin yleisesti käytetyillä kiinnityskoukuilla ja päätesilmuksilla. Väliripustimet on mahdollista kiinnittää myös pulteilla suoraan puupylväisiin. Näitä uusia kaapeliripustimia on asennettu jo jonkin verran eri yritysten toimesta.

Yksi uusien kaapelikiinnikkeiden käyttäjä on Kaisanet Oy, joka on rakentanut viime vuosina runsaasti valokaapeliverkkoja esimerkiksi Joensuun seudulla. Valokaapeloinnit on toteutettu pääasiassa maakaapeleilla. Joillakin reiteillä ja varsinkin järvien läheisyydessä maasto on ollut niin kivistä, että kaapelointi on ollut parempi toteuttaa ADSS-ilmakaapeleilla käyttäen paikallisen sähköyhtiön pylväitä. Uusimmissa asennuksissa he käyttivät Nestor Cablesin ADSS-kaapeleiden lisäksi myös uusia ADSS-kaapeleiden ripustimia.

Kuvassa yllä JPM Cyberservicen asentaja Seppo Kuittinen kiinnittää kaapelia uudella väliripustimella käyttäen ripustimeen kuuluvaa kumikappaletta.

Kaapeliasennuksia yli 35 vuotta tehnyt Kuittinen kuvaa ADSS-kaapeleiden ja uusien kaapeliripustimien asentamista seuraavasti: ”Kevyt kuituilmakaapeli voidaan nostaa rissoille useissa pylväissä pitkilläkin väleillä. Kiristyksen jälkeen tehdään sitten varsinaiset kiinnitykset pylväisiin. Pääteripustimet kannattaa asentaa aina ennen väliripustimien asennusta, sillä pienikokoinen kaapeli saattaa muuten päästä liukumaan väliripustimissa, jolloin riippumat eivät olekaan enää tasaiset.”

Kuvissa yllä ADSS-kaapeli kiinnitettynä pylvääseen uudella väliripustimella ja lähikuva uudesta ADSS-kaapelin pääteripustimesta asennettuna.

Kuvassa yllä on sähkökaapeleita ja ADSS-kaapeli asennettuina kulmapylvääseen näille kaapeleille sopivilla pääteripustimilla.