Taloyhtiöt ja asukkaat, oletteko tietoisia mitä taloyhtiön tietoliikenneverkoilta vaaditaan?

pe huhtik. 09 10:07:00 2021

Sisäverkkoja rakennetaan kasvavissa määrin ja Nestorin tuotteita asennetaan erilaisiin kiinteistöihin. Laadukkaasti toteutetut sisäverkot varmistavat, että kiinteistössä voidaan käyttää erilaisia internet- ja televiosiopalveluita – tiedonsiirtokapasiteettia tarvitaan jatkuvasti lisää, joten verkot on tärkeää rakentaa hyvin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom asettaa määräykset sisäverkkoihin liittyvistä vaatimuksista. Tässä blogijutussa kerromme, millaisia vaatimuksia sisäverkoille asettaa määräys M65. 

Mitä määräys M65 koskee?

Traficomin määräys M65 koskee yleisen viestintäverkon osaksi liitettäviä kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä eli sisäverkkoja. Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäverkkoihin mukaan lukien televisiolähetysten antennivastaanottoon omakotitaloissa.

Määräyksessä määrätään sisäverkkojen ja niiden tarvitsemien laitetilojen:

 • rakenteesta,
 • teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja luotettavuudesta,
 • turvallisuudesta ja suojaamisesta,
 • tarkastuksista ja testauksista sekä
 • asiakirjoista eli dokumentoinnista.

Määräystä sovelletaan, kun uudisrakentamisessa kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan. Määräystä sovelletaan myös, jos rakennukseen lisätään uusia asuinhuoneistoja ja niihin sisäverkko. Kun se on teknisesti mahdollista, määräystä sovelletaan myös verkossa tehtävään viankorjaukseen.

M65 D -määräys määrittää vaatimukset verkoille ja se on lakisääteinen. Määräys velvoittaa:

 • sisäverkon omistajaa tai haltijaa
 • sisäverkon rakentajaa ja rakennuttajaa
 • sisäverkon suunnittelijaa
 • teleurakoitsijaa

Lähde: https://www.traficom.fi/fi/sisaverkot

M65 D / 2019 pähkinänkuoressa 

 • Rakennettaessa asuinkiinteistöön uutta sisäverkkoa tulee runko- ja kotikaapelointi rakentaa kaikkiin asuinhuoneistoihin.
 • Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua.
 • Jokaisen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua
  • Sisäverkkoa uudistettaessa parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön.
  • Eli jos taloon tulee operaattorin kuitukaapeli ja se voidaan kytkeä, kategorian 6 kaapeleita ei tarvitse asentaa.

 • Sisäverkon paloturvallisuus on toteutettava standardin SFS 6000-5-52 mukaisesti. Paloluokitus vaihtelee myös tilan käyttötarkoituksen mukaan.
 • Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään
  • 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m
  • 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500 m
 • Optisten kuitujen oltava SFS EN 50173-1 mukaisia kategorian OS2 yksimuotokuituja
 • Optisten liitinten on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS EN 61755-2-2 mukaisesti
  • Vaimennusluokka B: ≤ 0,25 dB
  • Heijastusvaimennusluokka 1: ≥ 60 dB liitettynä ja liittämättömänä ≥ 55 dB
 • Optinen nousukaapelointi päätetään kotijakamossa erilliseen kannelliseen päätekoteloon
  • Päätekotelon rakenteen tulee mahdollistaa optisten kuitujen asentamisen ja päättämisen niin, etteivät kuidut altistu mekaaniselle rasitukselle kuten liian jyrkille taivutuksille

Sisäverkkoihin tarvittavat tuotteet Nestorin valikoimasta: 

NC-105 4xLC/APC häntäkaapelipaketti

FTMSU Cca 4xG.657A.1

Nestor Panel SC/APC häntäkuitupaketti

Nestor Panel Plus LC/APC häntäkuitupaketti

1- ja 2-kuituiset kytkentäkaapelit

Monikuituiset kytkentäkaapelit

Kytkentäkaappi NC-2000

Tulossa NC-12U Avo – Kevyempi, yksinkertainen ja helposti asennettava teline talojakamoihin

Tulossa NC-12U Kaappi – Kevyempi kaappi jakamoihin, joissa tarvitaan lukittu kaappi kytkennöille.