Mikrokanavat ja -kanavaniput Nestorin Optimus-tuoteperheestä

Mikrokanavaputket asennetaan joko suoraan maahan tai olemassa oleviin kanavaputkiin. Kun mikroputket on asennettu, mikrokanavakaapelit voidaan helposti puhaltaa mikroputkiin joko verkkoa rakennettaessa tai silloin kun niille on tarvetta. Mikroputkisto antaa myös mahdollisuuden optimoida kaapelit ja niiden kuitumäärät esimerkiksi liittymämäärien kasvaessa.

Kanavat ja kanavaniput on värikoodattu FIN 2012-värijärjestelmän mukaisesti, mutta muut värijärjestelmät ovat mahdollisia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Mikrokanavat valmistetaan HDPE:stä.

Mikrokanavat ja -kanavaniput