Nestor Cablesin suurikuituiset valokaapelit uudella metroreitillä

ma lokak. 01 17:24:00 2018

Vasta käyttöönotetun Länsimetron ohjaus- ja valvontajärjestelmissä käytetään erittäin paljon erilaisia tiedonsiirtokaapeleita. 14 kilometriä pitkän metrolinjan varrella olevien asemien ja muiden kohteiden välinen tiedonsiirto on toteutettu pääosin valokaapeleilla. Näiden Länsimetron toimintaan liittyvien valokaapeleiden lisäksi tunnelireitille on asennettu eri teleoperaattoreiden omaan käyttöön tulevia valokaapeleita, sillä metrolinja yhdistää kätevästi Espoon eri kaupunkikeskukset.

Länsimetron reitillä valokaapelit on sijoitettu junaradan vieressä oleviin betonikouruihin, joiden päälle on asennettu betonilaatat. Liikenteen vuoksi reitille on hyvin vaikea lisätä myöhemmin uusia kaapeleita, joten kaapeleiden kuitumäärät olivat tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen varsin suuret. Kaapelit ovat pääosin Nestor Cablesin toimittamia ja näistä suurin oli 864-kuituinen FZORMSU-SD -sisä-/ulkokaapeli.


(Kuvassa yllä) 864-kuituinen FZORMSU-SD -sisä-/ulkokaapeli

Suuresta kuitumäärästä huolimatta 864-kuituisen FZORMSU-SD -kaapelin ulkohalkaisija oli vain 24,4 mm, paino 488 kg/km ja taipuisuus tavallista maavalokaapelia huomattavasti parempi. Asennuskohteesta johtuen niin tämän kuin muidenkin valokaapeleiden tuli olla luonnollisesti halogeenittomia ja itsesammuvia mutta myös jyrsijäsuojattuja. 


(Kuvassa yllä) 864-kuituisen kaapelin haarajatkos metroreitin varrella (Kuva: Netel Oy)


(Kuvassa yllä) 864-kuitusen kaapelin valmistusta

Reitin varrella olevat kaapelit päättyvät joka asemalla oleviin operattoreiden teknisiin tiloihin, mutta näitä tiloja on myös reitin varrella. Asemien välillä kaapeleiden haaroitukset toteutettiin kylkiottona käyttäen haaroituspaikkojen kaapelikaivoihin sijoitettuja jatkoskoteloita. 864-kuituisen kaapelin kylkiotossa kokeiltiin alkuun modifioitua jatkoskoteloa, mutta kuituputkien suuren määrän vuoksi ratkaisuksi valikoitui Nestor Cablesin NC-320 -jatkoskaappi, jossa oli riittävästi tilaa kuituputkille ja jatkoslevyille. Metroradalla olevan metalli- ym. pölyn vuoksi kaapit tiivistettiin polyuretaanilla.  


(Kuvassa yllä) 432-kuituisen kaapelin haarajatkos Tykoflex TB-XL -kaapelikaivossa.

Teknisissä tiloissa valokaapelit on päätetty kytkentäkaappeihin. Suuren 864-kuituisen kaapelin päättämiseen tarvittiin aivan erityinen kytkentäkaappiratkaisu, johon useassa paikassa kahdesta suunnasta tulevan kaapelin kaikki kuituliitokset, päätepaneelit, verkon aktiivilaitteet, akustot ja muut tarpeelliset laitteet ja kytkentätarvikkeet saatiin sijoitettua. Tällainen kytkentäkaappi suunniteltiin asiakkaan toiveitten mukaisesti. Poikkeavaa kaapeissa oli eteenpäin liukuva jatkosmoduuli.  


(Kuvassa yllä) Erikoisrakenteinen kytkentäkaappi teknisessä tilassa. Kuituliitokset on sijoitettu eteenpäin liukuvaan jatkosmoduuliin. Moduulissa on tulevan ja lähtevän kaapelin väliset suorat hitsausliitokset sekä hitsausliitokset kaapeleiden kuiduista päätepaneeleihin menevien häntäkaapeleiden kuituihin. (Kuvat yllä: DNA Oyj).

Suurikuituisten kaapeleiden ja näiden jatkos- ja kytkentäratkaisujen kehittäminen ja toteutus Länsimetroon oli meille Nestor Cablesilla melkoisen suuri mutta samalla erittäin mielenkiintoinen ponnistus. Kun Länsimetron linja jatkuu 7 kilometriä pitkänä kakkosvaiheena Matinkylästä Finnoon, Kaitaan, Soukan ja Espoonlahden kautta Kivenlahteen niin reitin valokaapelointien tekniset ratkaisut ovat jo valmiina.