Kaikki hyötyvät kaapeliverkkojen yhteisrakentamisesta

pe syysk. 21 15:46:00 2018

Lakeuden Kuitu Oy rakentaa 2018 - 2019 kattavat kuntien valokaapeliverkot Oulun eteläpuolella sijaitseviin Liminkaan, Lumijoelle ja Tyrnävälle hyödyntäen yhteisrakentamista.

Lakeuden Kuitu Oy on yhteinen markkinointinimi kuntien osittain omistamille kuntakohtaisille kuituyhtiöille, mutta myös Oulun Seudun Sähkön tytäryhtiö. Näin ollen paikallinen sähköyhtiö on mukana hankkeissa, joten taajamien valokaapeliasennusten yhteydessä nykyiset pylväissä olevat keski- ja pienjännitekaapelit vaihdetaan samalla maakaapeleiksi. Tällaisesta yhteisrakentamisesta on hyvin paljon etuja: verkkojen rakennuttajat hyötyvät säästöistä kustannuksissa ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä, kun katualueet avataan vain kerran ja sekin tapahtuu varsin nopeasti. Yhteisrakentamisen edut ovat niin selvät, että toimintatapa tulee varmuudella yleistymään erilaisten taajamien kaapeloinneissa.

Limingassa rakentamisprojekteista vastaa kokonaisuutena Relacom Finland Oy. He hoitavat alihankkijoineen sähkö- ja valokaapeleiden asennukset sekä kaapeleiden jatkamis- ja kytkentätyöt.

Relacomin projektipäällikkö Ville Sillanpää (kuvassa yllä) kertoo, että Limingan kunnan alueella valokaapeliverkkoa rakennetaan lähes 400 kilometriä, josta yli puolet on runkoverkkoa. Runkoverkon rinnalle vedetään noin 40 kilometrin verran keski- ja pienjännitekaapeleita. Valokaapeleita asennetaan maahan taajamien ulkopuolella yleisimmin auraamalla, mutta taajamassa asennus joudutaan tekemään pääsääntöisesti kaivuutyönä. Asennuksia vaikeuttavat hyvin monet alitukset, jotka tehdään tapauskohtaisesti joko tunkkaamalla tai suuntaporauksella. Jos samalle reitille tulee yksi tai useampi keskijännitekaapeli, reitit toteutetaan aina kaivamalla. Asennus toteutetaan noin 30 cm leveänä ja vähintään 70 cm syvänä kaivantona, jonka toiseen reunaan sijoitetaan sähkökaapelit ja toiseen reunaan valokaapelit. Kaikki valokaapelit ovat Nestor Cablesin valmistamia maavalokaapeleita, joissa on metallisuojaus ulkovaipan alla, joten niitä ja sähkökaapeleita ei sovi sijoittaa samaan kaivantoon aivan vieri viereen.

Kuvassa alla on kaivanto, jossa on sekä keskijännitekaapeli että valokaapeleita. (Kuva Relacom Finland Oy.)

Valokaapelireittien varsille tulee runsaasti jakamoita, joissa runkokaapelista tehdään haaroitus talokaapeleihin. Tapauskohtaisesti jakamot ovat kaapelikaivoihin sijoitettavia jatkoskoteloita tai jakokaappeihin sijoitettavia jatkoskaappeja. Jutun alussa olevassa kuvassa Ville Sillanpää näyttää reitin varrelle asennettua kaapelikaivoa, jossa talokaapeleiden niput odottavat jatkajia.