Valokaapelitekniikkaa asennetaan runsaasti Oulun seudulla Pohjantien varteen

pe marrask. 30 19:28:00 2018

Oulussa valtatie neljän parantamisen ohessa tien yhteyteen rakennetaan telematiikkajärjestelmät liikenteen seurantaa ja ohjausta varten. Telematiikkajärjestelmiin kuuluu noin 100 km Nestor Cablesin valokaapelia sekä suuri määrä erilaisia valokaapeleiden kytkentätarvikkeita.

Kun rakennetaan uusia moottoriteitä tai nykyisiä parannetaan, näiden yhteyteen rakennetaan telematiikkajärjestelmät, joilla seurataan, ohjataan ja opastetaan liikennettä pyrkien näin sujuvoittamaan, helpottamaan sekä turvaamaan koko ajan kasvavaa liikennettä. Telematiikkajärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM), liikenteenseurantakamerat, tiesääasema sekä muuttuvat nopeusrajoitus-, tiedotus- ja varoitusmerkit. Telematiikkajärjestelmien osat yhdistetään valokaapeleilla keskusvalvomoon. Koska tekniikkaa on teiden varsilla hyvin runsaasti, myös valokaapeleiden kuitumäärien pitää olla riittävät. Tyypillisesti moottoritien keskikaistalle sijoitettuihin putkiin asennetaan ainakin yksi 96-kuituinen runkokaapeli. Tien telematiikkajärjestelmän osat yhdistetään runkokaapeliin 6- tai 12-kuituisilla kaapeleilla.

Oulussa on käynnissä valtatie neljän parantaminen välillä Kempele – Oulu – Ii. Tämä tieosuus eli Pohjantie on Oulun kaupunkiseudun ja koko Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys. Se välittää suurimman osan Suomen etelä-pohjoissuuntaisesta tieliikenteestä Pohjois-Suomeen, Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan. Lisäksi se on Oulussa hyvin tärkeä väylä erityisesti työmatkaliikenteessä kaupungin läpi kulkevan Oulujoen yli.

Pohjantien parantamisen yhteydessä sen varrelle asennetaan Oulun Energia Urakointi Oy:n toimesta telematiikkajärjestelmät, joiden laajuuttaa kuvaa yllä oleva kartta. Uutta järjestelmissä ovat esimerkiksi opastetaulujen aiempia versioita huomattavasti suurempi informaation määrä, kaupungin omat opastetaulut erilasiin tapahtumiin sekä varareittiopastus mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Telematiikkajärjestelmiin kuuluu noin 100 km valokaapelia sekä hyvin suuri määrä erilaisia valokaapeleiden kytkentätarvikkeita. Näiden toimittajaksi Oulun Energia Urakointi Oy valitsi Nestor Cables Oy:n osaksi sen vuoksi, että yritys haluaa tukea muita paikallisia yrityksiä, mutta tärkeimpänä kriteerinä oli Nestor Cablesin antama asiantuntija-apu, jota mielellään annetaan tuotteiden myynnin ohella. Valokaapeleiden asennukset hoitavat myös paikalliset yritykset Oulun Energia Urakoinnin aliurakoitsijoina. Kaapeleiden maa-asennukset hoitaa Veljekset Toivanen Oy ja kytkentätyöt Nordic Tele Service Oy.

Projektiin valitut valokaapelit ovat tyypiltään FYOVD2PMU-maakaapeleita, joilla on suuri puristus- ja vetolujuus, ja jotka ovat korrugoidun teräspellin ansiosta jyrsijäsuojattuja. Projektissa käytetään myös erilaisia NesCon-tuoteperheen kytkentätarvikkeita.

 • Teiden varsille tulevia kytkentätarvikkeita:
  • NC-352-ristikytkentäkaapit häntäkaapeleilla varustettuine paneeleineen ja jatkoslevytelineineen
  • NC-407-liikennemerkkijatkokset
  • DIN-kiskoilla varustetut NC-112-päätekotelot
 • Tarvikkeita kahteen uuteen laitetilaan:
  • NC-330-sisäjatkoskaapit
  • Häntäkaapeleilla varustetut NC-232-päätepaneelit

Tietoliikenneasiantuntija Juha Teräslahti (kuvassa yllä vasemmalla) ja työmaapäällikkö Jouko Piri Oulun Energia Urakoinnista valvovat tiivisti projektin etenemistä. Takana on vasta asennettu pylväs, johon tulee etäohjattu varoitus- ja nopeusrajoitusmerkki.

Kuvassa yllä valokaapeleiden päättämistyötä seuraamassa vasemmalta Kaisa-Maria Juliander  ja Jari Kleemola (Nestor Cables), Juha Teräslahti (Oulun Energia Urakointi), Tuomo Korkala (Nordic Tele Services) ja Jouko Piri (Oulun Energia Urakointi). Oikealla päättämistyön tekijä Eero Mäläskä Nordic Tele Serviceltä.

Kuvassa yllä Eero Mäläskä Nordic Tele Serviceltä jatkamassa kuituja yhdellä Nestor Cablesin toimittamalla ristikytkentäkaapilla.