Asiakastyytyväisyyskyselyn 2021 satoa

to kesäk. 03 12:38:00 2021

Toteutimme tämän vuoden huhtikuussa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kartoitimme asiakkaidemme mielipiteitä toiminnastamme. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Tämä oli toinen kerta, kun toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn tässä laajuudessa. Aiomme toteuttaa kyselyn joka vuosi, jotta voimme pitkällä tähtäimellä seurata asiakkaiden mielipiteiden kehittymistä ja sitä, kuinka toimenpiteemme ovat vaikuttaneet niihin. Kesäkauden 2021 jälkeen aiomme myös toteuttaa kyselyn niille asiakkaille, jotka ovat tilanneet meiltä tuotteita huhti-elokuun aikana: tällä lyhyemmällä kyselyllä haluamme kartoittaa onnistumistamme sesonkimme aikana. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin netissä ja kotimaan ja viennin asiakkaille tehtiin omat erilliset kyselyt. Vuonna 2020 ja 2021 kyselyyn vastasi suurin piirtein yhtä monta asiakasta. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan onnistumistamme asteikolla 0-10, jossa 0 on huonoin arvosana ja 10 paras.

Palvelu 

Sekä vuosina 2020 että 2020 kotimaiset kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisiä palveluumme. Valtaosa vastaajista antoi meille arvosanan 8-10. Vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että Nestorin yhteyshenkilöt on helppo saada kiinni. Myös toimitusaikamme ja toimitusten oikea sisältö saivat hyviä arvosanoja.

Tuotevalikoima 

Suomalaiset kyselyn vastaajat arvioivat, että tuotteemme ja niiden laatu vastaa hyvin heidän tarpeisiinsa. Muutamat vastaajat kuitenkin mainitsivat, että he toivoisivat meidän tuovan valikoimaan Cca-paloluokan instrumentointikaapeleita.

Tukemme asiakkaille, oheistuksenne ja tiedottamisemme saivat pääasiassa arvosanoja 8-9.

 Vienti 

Myös vientiasiakkaamme antoivat toiminnallemme pääasiassa hyviä arvosanoja, mutta esimerkiksi kysyttäessä mielipidettä toimitusajoista, vastauksissa oli jonkun verran enemmän hajontaa kuin muissa kysymyksissä.

Kommentteja asiakkailtamme koskien toimintaamme: 

”On hyvä, että suomessa tehdään vielä jotain, että huoltovarmuus säilyy.”

”Olen ollut hyvin tyytyväinen asiakaspalveluunne. Ei suuria puutteita tai moitteita :-)”

”Kotimaisuus tuo työtä ja hyvinvointia kansalle.”

”Toiminta/palvelu on ollut joustavaa ja ripeää.”

”Olen todella tyytyväinen teidän henkilöstöönne palvelu pelaa 100%.”

Jos haluat kuulla lisää asiakastyytyväisyystestin tuloksista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelupäällikkö Kaisa-Maria Julianderiin! 

Kiitos vielä kerran kaikille kyselyymme vastanneille!