Kenttäasiantuntijan matkassa Virolahdella

ma heinäk. 03 12:49:00 2023

Mikrokanavaverkon toiminnan kannalta on oleellista, että mikrokanavat asennetaan maahan huolellisesti. Mikrokanavien tulee olla asennettu vertikaalisesti ja horisontaalisesti mahdollisimman suoraan kaivannon pohjalle. Kaivanto on myös hyvä esitäyttää kivettömällä maa-aineksella, että mikrokanavien päälle ei tule ne mahdollisesti littuun painavia kiviä. Mikrokanavat täytyy lisäksi tietenkin liittää toisiinsa liittimillä oikeita työkaluja käyttäen. 

Kun kenttäasiantuntijamme Jouni Vaara vieraili Elveran työmaalla Virolahdella, kaikki nämä seikat olivat kunnossa. Jouni oli paikalla tekemässä puhalluksia BLC:n mikrokanavaverkkoon. 

Ensimmäiseksi Jouni teki puhalluksen 14/10 millimetrin mikrokanavaan, jossa jakokaappien välinen matka oli 800 metriä. Mikrokanavakaapelina käytettiin Nestor Cablesin kaapelia FZOMU-SD Flex 8x12xSML, joka puhallettiin Plumettin puhalluskoneella. Kaapelin asennusnopeus pysyi koko matkan noin vauhdissa 60-70 metriä minuutissa – tämä kertoo erittäin laadukkaasta kanavien asennusprosessista!

Toisena puhalluksena tehtiin 555 metrin todella pitkä puhallus 7/3,5 millimetrin putkeen. Kaapelina tässä käytettiin Nestorin mikrokanavakaapelia FRMU 2,1mm 4xSML. Suositus on, että mikrokaapelin puhalluksessa käytetään 7/3,5 millimetrin putkea maksimissaan noin 350 metrin matkalle, koska matkalle mahdollisesti sattuvat jyrkät mutkat vaikeuttavat kaapelin etenemistä mikrokanavan sisällä. Puhallusta alettiin tekemään Jettingin puhalluslaitteella. 

Ihan alussa kaapelin puhallusnopeus oli noin 70 metriä minuutissa. Noin 300 metrin kohdalla puhallusnopeus alkoi hidastua ja tippui noin 40 metriin minuutissa. 430 metrin jälkeen kaapelin asennuksen nopeus tippui ensin noin 15 metriin minuutissa ja ihan viimeiset kymmenet metrit mentiin noin 10 metriä minuutissa. Tällainen hidastuminen kertoo siitä, että asennuksessa oltiin ihan maksimaalisissa rajoissa kaapelin puhalluspituuksissa. Jos mikrokanavassa olisi ollut vielä esimerkiksi muutama jyrkkä mutka, koko puhallus olisi saattanut epäonnistua.

Tämän ensimmäisen puhalluksen jälkeen tehtiin vielä muutamia puhalluksia, joissa Elveran työntekijät pääsivät kokeilemaan puhalluskoneen käyttöä. Puhalluspituudet näissä kohdissa olivat 50 metrin ja 370 metrin väliltä.

Pidimme aiemmin keväällä Elveran porukalle mikrokanavien käsittely- ja asennuskoulutuksen. Tämä koulutus näkyi selkeästi ammattitaitoisessa asennustyössä työmaalla! Tuotteisiimme sisältyy asennuskoulutus, joten varsinkin uusille asentajille kannattaa tilata meiltä myös koulutuspaketti!