Kesän 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

to kesäk. 30 11:30:00 2022

Toteutimme jälleen tänä kesänä asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitamme asiakkaidemme kokemuksia ja mielipiteitä Nestorista. Kyselyn tulokset auttavat meitä huomaamaan ongelmakohtia ja parantamaan toimintaamme.  Asiakastyytyväisyyskyselystä lähetettiin omat versionsa sekä kotimaan että viennin asiakkaillemme. Tässä blogijutussa keskitymme erityisesti kotimaan tuloksiin. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. 

Tämä oli kolmas kerta, kun toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn tällä tavalla. Toteutamme kyselyn joka vuosi, jotta voimme pitkällä tähtäimellä seurata asiakkaiden mielipiteiden kehittymistä ja sitä, kuinka toimenpiteemme ovat vaikuttaneet niihin. Kesäkauden 2022 jälkeen aiomme jälleen myös toteuttaa kyselyn niille asiakkaille, jotka ovat tilanneet meiltä tuotteita huhti-elokuun aikana: tällä lyhyemmällä kyselyllä haluamme kartoittaa onnistumistamme kiireisen kesäsesongin aikana.

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin netissä ja kotimaan ja viennin asiakkaille tehtiin omat erilliset kyselyt. Tämän vuoden kyselyssä oli hieman enemmän vastaajia kuin viime vuonna. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan onnistumistamme asteikolla 0-10, jossa 0 on huonoin arvosana ja 10 paras.

Kysymyksiin vastaamisen lisäksi vastaajat pystyivät myös kommentoimaan kyselyssä vapaasti Nestoria ja toimintaamme.

Palvelu 

Kotimaan kyselyn vastaajat olivat pääasiassa tyytyväisiä palveluumme, ja se sai eniten arvosanoja 8-10. Samanlaisia arvosanoja sai yhteyshenkilöiden tavoitettavuus helposti ja nopeasti. Suoriutumistahan voi aina parantaa, mutta olemme erittäin tyytyväisiä kyselyn tuloksiin palveluamme koskien. Tulokset olivat myös hieman viime vuotta parempia.

Myös tukemme ja ohjeistuksemme koettiin kattavaksi sekä tiedottamisemme ja saatavilla oleva dokumentaatio riittäväksi. Ne kaikki saivat myös pääasiassa arvosanoja 8-10. Kommenteissa kehuttiin esimerkiksi työohjeita ja opasteita tuotteiden käytöstä.

Kommenteissa mainittiin myös esimerkiksi palvelun nopeus ja ammattinsa osaavat myyjät.

Viennin kyselyssä palvelumme sai saman suuntaisia arvosanoja kuin kotimaan kyselyssä, mutta kotimaan kyselyssä arvosanat painottuivat selkeämmin asteikon yläpäähän.

Toimitusajat 

Myös kysymyksissä koskien tyytyväisyyttä toimitusaikoihin ja niiden oikeaa sisältöä saimme pääasiassa arvosanoja 8-10. Kysymyksessä koskien tyytyväisyyttä toimitusaikoihin painottui kuitenkin arvosana 8. Myös muutamissa yksittäisissä kommenteissa mainittiin, että joissain toimituksissa oli ollut hitautta ja kaipailtiin joustavuutta toimitusaikoihin. Kommenteissa nousi esiin myös esimerkiksi hyvä reagointikykymme poikkeustilanteissa.

Viennin kyselyssä saimme hyviä arvosanoja, mutta myös esimerkiksi paljon arvosanaa 5: viime vuosina kansainvälisissä logistiikkaketjuissa on ollut ongelmia, mikä varmasti selittää vastauksia.

Tuotevalikoima 

Myös tuotevalikoimaan oltiin tyytyväisiä ja se sai arvosanoja 8-10. Tuotteiden laadun kanssa koemme erityisesti onnistuneemme, sillä sen arvosanat painottuivat lukuihin 9-10.

Viennin kyselyssä saimme hieman keskimääräisempiä arvosanoja tuotevalikoimaa koskien. Monet tuotteemme on kehitetty Suomen markkinoille, jolloin niillä ei välttämättä ole kysyntää ulkomailla.

Markkinointi 

Tällä kerralla kysyimme myös, koetaanko markkinointimme mielenkiintoiseksi ja hyödyllistä tietoa sisältäväksi. Näin kysymyksiin yleisin arvosana oli 8. Kysyimme myös, seuraavatko vastaajat meitä jossain sosiaalisen median kanavassa: LinkedIn osoittautui ylivoimaisesti seuratuimmaksi kanavaksi.

Viennin kyselyssä tulokset olivat saman suuntaiset kuin kotimaan kyselyssä.

NPS-luku 

Halusimme tällä kerralla myös testata asiakasuskollisuutta NPS:n avulla. NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: siinä siis kysytään, suosittelisiko vastaaja meitä muille. Asiakastyytyväisyyskyselyssä paljastui, että kotimaan osalta NPS-lukumme on erinomainen. Myös viennin osalta NPS-luku oli hyvä. 

Kommentteja vastaajilta  

”Helppoa ja nopeaa asiointia!”

”Nestor Cables on aina ollut luotettava yhteistyökumppani. Asiat ovat aina hoituneet hyvin ja kaikki tarvittava tieto on aina ollut hyvin saatavilla. Toivon omasta puolestani yhteistyötä myöskin vastaisuudessa.”

”Olemme tehneet yhteistyötä jo monen vuoden ajan ja toiminta on ollut oikein hyvää ja valikoimat ovat vastanneet tarpeisiimme.”

”Toimitukset ja henkilöstö erittäin asiallista.”

”Hyvät työohjeet tuotteille ja selkeät opasteet käytöstä!”

”Ei nyt hirveästi ole tullut tilailtua, mutta vähäiset kokemukset on ollut positiivisia.”

”Hyvin homma rokkaa”

Tämän vuoden kyselyn perusteella voimme huomata, että toimintamme palvelee asiakkaitamme hyvin. Voimme myös tunnistaa alueita, joilla voisimme parantaa suoriutumistamme. Kotimaisessa kyselyssä saamamme arvosanat olivat kaiken kaikkiaan parempia kuin vientikyselyssä saamamme, mikä saattaa viitata siihen, että meidän pitäisi panostaa enemmän vientimarkkinoihimme ymmärtääksemme heidän tarpeitaan ja palvellaksemme heitä paremmin.

Kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille!