Kysyimme asiakkailtamme, kuinka onnistuimme kesällä 2022

ti marrask. 15 08:31:00 2022

Olemme toteuttaneet viime vuosina asiakastyytyväisyyskyselyitä, joilla mittaamme asiakkaidemme mielipiteitä toiminnastamme. Nestorin kiireisintä aikaa on aina kesäkausi, joten kesän jälkeen olemme halunneet tiedustella erillisellä kyselyllä erikseen sitä, kuinka onnistuimme juuri sinä kesänä. Tänä vuonna sesonkiajan kysely toteutettiin syyskuussa ja tässä blogijutussa kerromme sen tuloksista. Samanlainen kysely toteutettiin viime vuonna kesäsesongin jälkeen. 

Kysely toteutettiin erikseen kotimaan ja viennin asiakkaille ja kysymyksissä korostettiin, että niissä tiedustellaan tyytyväisyyttä aikavälillä huhtikuu-elokuu 2022. Jokaisessa kysymyksessä arvosteluasteikko on 0-10, jossa 0 on huonoin ja 10 paras mahdollinen arvosana.

Kotimaa 

Kyselyyn vastaajat antoivat pääasiassa arvosanoja 8-9 kysymyksiin, joissa kysyttiin tyytyväisyyttä palveluun ja sitä, kuinka nopeasti ja helposti meihin sai yhteyden. Kun kysyttiin toimituksista, arvosanat painottuivat välillä 8-10, mutta saimme myös arvosanoja 5-7. Myös kommenteissa muutamat vastaajat mainitsivat ongelmat toimitusaikojen kanssa. Toimitusajat ovat selvästi asia, johon meidän tulee panostaa.

Kotimaa ja NPS 

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla

NPS-luku voi vaihdella -100 ja +100 välillä. -100 kun kaikki vastanneet ovat parjaajia ja +100 kun kaikki vastanneet ovat suosittelijoita. Yleisesti ajatellaan, että positiivinen NPS-luku on hyvä ja yli 50 on jo erinomainen. 

Viime vuoden kyselyssä arvosana oli 72 ja tänä vuonna 62, joka tarkoittaa, että vaikka tulos oli yhä erinomainen, se oli hieman laskenut.

Vienti 

Viennin kyselyssä vastaajat antoivat pääasiassa arvosanoja 9-10 kysymyksiin, joissa kysyttiin tyytyväisyyttä palveluun ja sitä, kuinka nopeasti ja helposti meihin sai yhteyden. Viime vuonna arvosanat olivat pääasiassa väliltä 8-10. Kun kysyimme tyytyväisyyttä toimituksiin, vastaukset jaukautuivat pääasiassa välille 7-10. Viime vuonna ylivoimaisesti suosituin arvosana oli 9.

Vienti ja NPS 

Viime vuoden kyselyssä arvosana oli 50 ja tänä vuonna 85, eli arvosana oli parempi kuin aiemmin. 

Kiitos kaikille asiakkaille, jotka vastasivat kyselyyn! Kyselyn tulokset auttavat meitä huomaamaan ongelmakohtia ja parantamaan toimintaamme.