Mikrokanavatekniikka vai maakaapelointi taajama-alueilla?

ti helmik. 11 11:20:00 2020

Mikrokanavatekniikka etenkin taajamien valokuitukaapeloinnissa kiinnostaa nykyään monia asiakkaitamme. Mutta milloin kannattaa valita mikrokanavatekniikka ja milloin maakaapelointi? Tässä blogijutussa kerromme molempien tekniikoiden pääpiirteet ja pohdimme, mitä kannattaa miettiä tekniikkaa valittaessa.

Blogijuttu perustuu Antti Viitalan Sähkömessuilla 2020 pitämiin tietoiskuihin.

Mikrokanavatekniikka pähkinänkuoressa

Yleensä mikrokanavalla tarkoitetaan ulkohalkaisijaltaan enintään 20 mm:n muovisia putkia, joihin asennetaan mikrokaapeleita puhallusmenetelmällä. Mikrokanavat on pääsääntöisesti valmistettu HDPE-muovista ja niiden sisäpinnalla on kitkaa pienentävä päällyste. Mikrokanavia on monenlaisia ja ne soveltuvat erilaisiin kohteisiin.

Tässä blogikirjoituksessa keskitytään maahan asennettaviin Direct Buried (DB) -kanaviin, jotka voidaan asentaa suoraan maahan tai jo olemassa oleviin suojaputkiin. Kanavat asennetaan pääsääntöisesti kaivamalla huolella tehtyyn kaivantoon tai mikro-ojittamalla. Mikrokanavat on suojattava suojahiekalla ennen kaivannon tai ojan täyttöä.

Verkon rakentaminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, ensin rakennetaan mikrokanavaverkko valmiiksi, seuraavassa vaiheessa asennetaan kaapelit ja viimeisenä vaiheena tehdään kuitutyöt.

Maakaapelointi pähkinänkuoressa

Maakaapelit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: runkokaapelit ja tilaajakaapelit. Suurimmat erot ryhmien välillä ovat kaapelin rakenne, kuitumäärä ja fyysinen koko. Kaikilla maakaapeleilla on kuitenkin samansuuntaiset puristuslujuus- ja vetolujuusvaatimukset, joiden ansiosta niitä kaikkia voidaan käsitellä samalla tavalla. Maakaapelit voidaan asentaa suoraan maahan ilman suojakerroksia, joskin järkeä käyttäen. Ne asennetaan pääsääntöisesti auraamalla.

Verkon rakentaminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, ensin asennetaan kaapelit, sitten tehdään kuitutyöt.

Mikrokanavaverkon rakentamisen periaatteet

Mikrokanavaverkkoa rakennettaessa kanavisto tulisi suunnitella ja toteuttaa kaikille alueen kiinteistöille, ja myös mahdollisesti tuleville kiinteistöille. Kanaviston kapasiteetti mitoitetaan kattamaan myös tulevaisuuden tarpeet. Kanavat täytyy asentaa huolellisesti, jotta saadaan toimiva ja ajan hammasta kestävä reitti kaapeleille, mikrokanavat suojataan siksi myös suojahiekalla.

Mikrokanavaverkon haaroituskohdat sijaitsevat jakokaapeissa, ja kaivoja ja maanalaisia jatkoskoteloita käytetään vain poikkeustapauksissa. Mikrokanavien haaroittaminen, katkaiseminen ja liittäminen on todella helppoa, joten kanaviston rakentaminen on helppoa ja nopeaa. Esimerkiksi tien alituksessa kanavaa ei tarvitse lempata kiepille tai tehdä hitsauksia, vaan kanava työnnetään tien ali ja liitetään pikaliittimellä toisella puolella olevaan kanavaan.

Kun laadukas mikrokanavisto on valmis, kaapelit saadaan puhallettua yhteysväleille ilman huolta alituksista tai haaroituksista. Kaapelit kulkevat aina pisteestä pisteeseen, ”haarat” ja jatkokset sijaitsevat jakokaapeissa.

Maakaapeliverkon rakentamisen periaatteet

Maakaapeleilla toteutettava liityntäverkko suunnitellaan ja toteutetaan yleensä vain liittymäsopimuksen tehneille, mutta vähintään runko/syöttökaapeleiden ja jatkospaikkojen kapasiteeteissa on syytä huomioida myös tulevaisuuden laajennusvarat.

Maakaapelien jatkokset ja haaroitukset voivat sijaita maanalaisissa jatkoskoteloissa tai jakokaapeissa. Maakaapelitkin pitää asentaa huolella, mutta ne sallivat suurpiirteisemmän asennustavan kuin mikrokanavat.

Maakaapeleiden jatkaminen ja haaroittaminen tehdään hitsaamalla. Jatkosten paikat on suunniteltava huolella ja niiden määrä tulisi minimoida. Esimerkiksi tien alituksessa ei kannata tehdä varta vasten ylimääräistä jatkosta, vaan monesti on järkevämpää kerätä kaapeli vyyhdille niin, että pää yltää lähimpänä olevaan jatkoskoteloon tai kaappiin. 

 

Tekniikoiden vertailu

  Mikrokanavatekniikka Maakaapelitekniikka
Kustannukset Materiaalikustannukset (kanava + kaapeli) edulliset Asennuskustannukset edulliset
Soveltuva asennustekniikka Soveltuu mikro-ojitukseen Soveltuu aurausasennukseen
Jatkokset ja haaroitukset Jatkoskaapit Maanalaiset jatkokset
Liittymien lisääminen Liittymien lisääminen myöhemmin helppoa Liittymien lisääminen työläämpää
Työvaiheet Mikrokanavien ja kaapeleiden asentaminen ovat erillisiä työvaiheita Tehdään kerralla valmiiksi
Kustannusten jakautuminen Kustannukset jakautuvat pidemmälle ajalle Tehdään kerralla valmiiksi
Milloin kaapeleita voidaan asentaa? Kaapeleita voidaan asentaa myös talvella Asennukset tapahtuvat kesällä

 

Kumpi tekniikka sitten on järkevämpi valinta taajama-alueille?

Vastaus: molemmat tekniikat – joko yhdessä tai erikseen! Ei ole järkevää, tai edes tarpeellista ajatella, että toinen tekniikka olisi aina parempi valinta kuin toinen. Joissain kohteissa puhdas mikrokanavaverkko voi olla järkevin valinta, toisissa kohteissa taas puhdas maakaapeliverkko on järkevämpi ratkaisu. Valinnat ovat siis tapauskohtaisia.

Usein myös näiden kahden tekniikan yhdistäminen samaan verkkoon voikin olla järkevin ratkaisu. Tällaisen verkon toteutustapoja on monia, ja tekniikoiden tuntemuksella ja avoimella ajattelutavalla löytyy optimaalinen ratkaisu jokaiseen kohteeseen.

Esimerkiksi maakaapeleilla toteutettuun verkkoon voidaan toteuttaa tulevaisuuden kapasiteettivaraukset mikrokanavilla. Tällöin runko-/syöttökaapeleiden yhteyteen asennetaan tyhjiä mikrokanavia, joihin voidaan tulevaisuuden tarpeiden vaatiessa puhaltaa lisää kapasiteettia. Tässä ratkaisussa ei tarvitse asentaa ylisuurta maakaapelia ”varmuuden vuoksi,” ja edullinen mikrokanava mahdollistaa kapasiteetin lisäämisen sitten, kun sitä oikeasti tarvitaan.

Mikrokanavaverkon pitkät runkoyhteydet voidaan toteuttaa maakaapelilla, tai runkoyhteydet voidaan tehdä mikrokanavilla ja liittymät maakaapeleilla. Tai toisin päin: runkoyhteydet tehdään maakaapeleilla ja liittymät mikrokanavatekniikalla. Vaihtoehtoja on siis lukuisia!

Lue lisää: 

Nestor Optimus on Nestorin ratkaisu mikrokanavatekniikkaan!

Taajaman kaapelointi maa- ja kanavakaapeleilla