Nestor Cables selvitti tuotannon hiilijalanjäljen – vastuullinen tuotanto puhuttaa

to elok. 20 12:50:00 2020

Ilmastonmuutos ja toimet, joita ihmiset ja yritykset voivat tehdä sitä estääkseen, puhuttavat nykyään paljon. Myös me Nestorilla olemme pohtineet liiketoimintamme vaikutusta ilmastonmuutokseen, ja olemme vastikään tehneet hiilijalanjälkikartoituksen, jossa arvoitiin tuotantomme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ja toimenpiteitä, joilla voimme sitä pienentää. 

Mikä hiilijalanjälki? 

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen, palvelun, aktiviteetin aiheuttamaa kuormaa ilmastolle eli kuinka paljon kasvihuonekaasuja ne elinkaarensa aikana aiheuttavat. Joskus hiilijalanjäljellä tarkoitetaan aiheutettuja kokonaispäästöjä ja toisinaan vain hiilidioksidipäästöjä.

Mitä otetaan huomioon kaapelituotannon hiilijalanjälkeä arvioitaessa? 

Nestorin tuotannon hiilijalanjälki on 1024,2 t CO2 ekv vuodessa. 

Kun Nestorin tuotannon hiilijalanjälkeä arvioitiin, huomioon otettiin tuotantotilojen sähkön, lämmityksen, jätehuolloin ja trukkiajojen päästöt. Hiilijanlanjälkeen ei laskettu mukaan biopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Kuvaaja alla näyttää päästölähteiden osuudet tuotantomme hiilijalanjäljestä. 

Tuotantomme hiilijalanjälki koostuu pääasiassa sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöistä. Sähkön osalta siirtyminen kokonaan uusiutuiin energianlähteisiin pienentäisi hiilijalanjälkeä. Lämmityksen päästöt pienenisisvät, jos Oulun Energia vähentäisi turpeen käyttöä. Päästöjä aiheuttaa myös trukkiliikenne tehtaalla – niiden päästöjä voisi vähentää esimerkiksi sähkötrukkien käyttöönotolla.

Tässä vaiheessa keskityimme vain tuotannon hiilijalanjälkeen. Tuotteiden hiilijalanjäljen arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon huomattavasti eri tyylisiä päästöjen lähteitä.

Vastuullinen kaapelinvalmistaja 

Laadukas ja vastuullinen toiminta on ollut aina meille tärkeää. Tuotannossa syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Olemme pyrkineet minimoimaan pakkausjätteen ja suuri osa kaapeleista toimitetaan kierrätettävillä kaapelikeloilla. Tehtaillamme on myös panostettu työturvallisuuteen ja työssä viihtyvyyteen. 

Vastuullisen ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan harjoittaminen on meille tärkeää.  Hiilijalanjäljen mittaaminen on auttanut meitä arvioimaan tuotantomme ilmastovaikutuksia ja myös sitä, kuinka voimme tulevaisuudessa parantaa toimintaamme.