Nestorilaiset, osa I - tuotannon raaka-ainevastaava

pe lokak. 12 16:46:00 2018

Meitä nestorilaisia on noin 100. Jokainen meistä on tärkeä osa tehtaan toimintaa. Tämän vuoksi seuraavien kuukausien aikana haluamme esitellä henkilöstöämme sekä tietenkin tehdastamme toimintoineen täällä Oulussa.

Kun valmistetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä kaapelia vuoden aikana, pitää raaka-ainehallinnan olla kunnossa. Ensimmäisenä nestorilaisista esittelemme Ari Juntusen, toisen tuotantomme raaka-ainevastaavista. Ari aloitti työt Nestorilla vuoden 2010 helmikuussa ajamalla vuorollaan tuotannon trukkia sekä työskentelemällä kaapeleiden loppumittauksessa. Muutaman vuoden kuluttua toimintojemme kasvettua ja kehityttyä tarvitsimme vastuuhenkilön raaka-ainepuolelle ja Ari oli sopiva henkilö siihen toimeen.

Tyypillinen työpäivä tuotannon raaka-ainevastaavana alkaa tehdaskierroksella, jossa kaikki valmistuslinjat ja -koneet käydään läpi. Perään tarkastetaan tuotantosuunnitelma. Näiden toimien perusteella Ari tekee tilaukset kuluvan sekä seuraavan päivän raaka-ainetarpeista tehtaamme ulkopuolisiin varastoihin. Tilausten jälkeen on aika kiiruhtaa päivittäiseen tuotantopalaveriin, jossa käydään edeltävän sekä kahden seuraavan päivän tuotantosuunnitelmat vielä kertaalleen läpi isommalla porukalla. Näin varmistetaan, että kaikki sujuu kuten kuuluu ja oikeat ainekset löytyvät tehtaalta tilattujen kaapeleiden valmistukseen. Samalla käydään läpi mahdolliset erikoistilanteet, joita ovat mm. asiakaskohtaisten kaapeleiden valmistukset. 

Ari on tuttu näky tuotannossamme. Hän kiertää linjoja useamman kerran päivässä ja tarpeen mukaan raportoi eteenpäin mahdollisista haasteista tai ongelmista tuotannossa. Näihin kierroksiinsa raaka-ainevastaavilla kuuluu kymmeniä muitakin askareita. He ylläpitävät osastovarastoja, järjestelevät tarvittavat raaka-aineet tulevia valmistuseriä varten sekä tarkkailevat mahdollisia raaka-ainepuutteita tuotannossa. 

“Kun meitä on kaksi raaka-ainevastaavaa, on meillä vapaus yhdessä suunnitella ja sopia työnjaosta. Vuorottelemme raaka-ainetilausten tekemisen sekä yleisen järjestelyn sekä -siistimisen kesken. Nestorilla on hyvä työporukka. Tällaisella porukalla on yhdessä hyvä työhenki” pohdiskelee Ari. 

Toisen tehdessä tilausta varastoille, on toinen jo jalkautunut tehtaalle ja tarkastaa mm. kierrätyspisteet sekä jätekonttien tilanteen. Tehtaamme kantaa ympäristövastuunsa jätteiden hyötykäytöllä, lajittelulla sekä kierrätyksellä. Meiltä lähtevät tuotteet pakataan mahdollisimman ekologisesti ja asiakkaillemme ohjeistetaan kelojen sekä pakkausten kierrätys tuotteiden käytön jälkeen. Ympäristön säästämistä ajatellaan tehtaamme jokaisessa toimessa. Esimerkiksi paperien tulostus on minimoitu kaikilla toimipisteillämme. 

Työpäivät ovat hyvin erilaisia Arin mukaan. Toisinaan kuorman purussa sekä järjestelyssä menee pitkäkin aika, vaikka ne kahdestaan tehdäänkin. Raaka-ainevastaavat osallistuvat myös varaston inventointeihin kaiken muun ohella, joten vilskettä riittää päivästä toiseen. Töiden vastapainona Ari nauttii luonnosta omalla mökillään touhuillen sekä metsästäen. Vapaa-aika kuluu Arin mukaan myös voimanostoharjoittelun sekä kuntosalitreenien parissa.