Työturvallisuus valokaapeleiden jatkos- ja päättämistöissä

ti kesäk. 26 16:53:00 2018

Optisten kuitujen ja kaapeleiden käsittelyyn, jatkamiseen ja päättämiseen liittyy niin yleisiä kuin niille ominaisia työturvallisuusasioita, joista on syytä olla tietoinen ja joihin liittyviä työturvallisuusohjeita on syytä noudattaa.

Kuvassa yllä on kuvattu kuidun pätkä tummalla alustalla ja sen vieressä kuorintapihdit. Paljas optinen kuitu on kvartsilasia ja sen ulkohalkaisija on vain 125 µm eli 0,125 mm. Ohut kuitu menee hyvin helposti ihon läpi, ja näin ohut lyhyt kuidun pätkä pystyy myös kulkeutumaan verisuonistossa, jolloin seurauksena voi olla hengenvaara. Koska kuidut ovat lasia, kuidun pätkät eivät näy röntgenkuvissa. Tästä syystä optisten kuitujen käsittelyssä tulee huomioida erityisesti kuitujen pätkistä aiheutuvat vaaratekijät.

Ohjeita kuitujen käsittelyyn

Kuituja käsiteltäessä kaikki työpöydälle putoavat kuidun pätkät tulee kerätä välittömästi niille varattuun jäteastiaan. Tähän käy mikä tahansa tunnistettavissa oleva purkki, joka voidaan sulkea. Kuitujen jäteastia on syytä hävittää asianmukaisesti ja sulkea tiiviisti ennen roskiin heittämistä, ettei kuidun pätkistä olisi haittaa myöskään siivoojille. Kuituja käsiteltäessä tulee varoa, ettei kuidun pätkiä pääse tippumaan vaatteisiin tai työtuoliin, josta ne saattavat päästä elimistöön.Esimerkki varta vasten kehitetystä kuitujen jäteastiasta

Kuituja käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää tummaa alustaa, sillä tämä helpottaa kuitujen havaitsemista työpöydältä. Alustalta kuitujen pätkien keräämiseen voi käyttää esimerkiksi eristysnauhan palaa, johon pätkät tarttuvat helposti.


Kuidun pätkien kerääminen eristysnauhan palalla

Aseteltaessa kuituja jatkoskoneeseen on varottava, että jatkoskoneen kuitupitimiä ei lasketa alas liian voimakkaasti. Jos näin käy, kuitupidin saattaa katkaista kuidun, minkä seurauksena lyhyt kuidun pätkä voi lennähtää jatkajan kasvoille ja pahimmassa tapauksessa silmään. Suojalasien käyttö on suositeltavaa.


Kuidun asettelu jatkoskoneeseen

Kuitujen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit

Kuitujen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat useimmiten palavia, huumaavia, ärsytysoireita aiheuttavia ja syövyttäviä. Esimerkkinä tällaisista kemikaaleista on asetoni. Kemikaaleja käsiteltäessä on syytä huolehtia riittävästä tuuletuksesta ja käsien suojaamisesta esimerkiksi käyttämällä muovipäällysteisiä puhdistuspyyhkeitä. 

Kaapeleiden metallittomat vahvikkeet

Kaapeleissa käytettävät metallittomat aramidi- ja lasikuituvahvikkeet voivat aiheuttaa samanlaisia ärsytysoireita kuin lasivilla. Erityisesti esimerkiksi FYO2RMU-talokaapelin lasikuituisista vetoelementeistä irtoaa kaapeleita kuorittaessa helposti lasikuitusäikeitä käsiin. Sen vuoksi kaapeleita käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.


FYO2RMU-talokaapelin kuorintaa

Kaapeleiden metalliosat

Työturvallisuuden vuoksi kaapeleiden metalliosat on hyvä huomioida kaapeleita kuorittaessa ja käsiteltäessä. Kaikissa yleisesti käytettävissä maavalokaapeleissa on metalliosia eli korrugoitu teräspelti vaipan alla ja osassa myös teräksiset vetolangat. Korrugoidun teräspellin terävä reuna aiheuttaa helposti käsiin haavoja, ja teräslankojen päät taas voivat pistää ihosta läpi aikaansaaden syvänkin piston. Nämä riskitekijät kannattaa huomioida kaapeleita kuorittaessa ja käyttää viiltosuojattuja käsineitä.FZOMVDMU-SD ja FZVD2PMU Flex -maavalokaapeleiden kuorintaa.

Teräslankojen päät voivat kaapeleita kuorittaessa pistää käsien lisäksi myös muualle kehoon kuten jalkoihin ja pahimmassa tapauksessa silmään, joten ne on kaapelia kuorittaessa hyvä kääntää ja kiinnittää taaksepäin.


Taaksepäin käännetyt ja kiinnitetyt teräksiset vetolangat 

Työkalujen aiheuttamat työturvallisuusriskit

Valokaapeleita kuorittaessa joudutaan käyttämään useita yleistyökaluja kuten puukkoa, rautasahaa, sivuleikkureita ja erilaisia pihtejä. Näistä erityisesti puukon käyttö aiheuttaa oman työturvallisuusriskinsä. Tämänkin vuoksi kaapeleita kuorittaessa on syytä käyttää aina viiltosuojattuja käsineitä.

Liikenteen aiheuttamat riskit

Jatkettaessa valokaapeleita teitten varsilla joudutaan useimmiten työskentelemään tiealueella, jolloin liikenne aiheuttaa omat vaaratekijänsä. Tästä syystä ajoneuvoissa tulee olla varoitusvalot, ja jatkospaikan molemmille puolille tulee asettaa tietyömerkit sekä jatkospaikan ympärille varoitustolpat. Tiealueella työskennellessä tulee tietenkin myös käyttää asianmukaisia varusteita kuten huomioliivejä tai vastaavia.

Laservaara

Optisessa tiedonsiirrossa käytettävä valo on näkymätöntä, mutta silmälle vaarallista ja verkkokalvoa vahingoittavaa. Aktiivilaitteiden ja mittalaitteiden laserkomponentit lähettävät valoa, jonka osumista silmään on ehdottomasti varottava. Kuidun tai optisen liittimen päähän ei saa koskaan katsoa suoraan edestä. Vapaat liittimien päät ja paneelien adapterit onkin aina varustettava suojatulpilla. Tietyllä korkeudella olevan paneelin liitinadapteriin voi tulla katsoneeksi tahattomastikin, ja silloin valo voi osua silmään ellei adapteria ole suojattu suojatulpalla. Liittimien suojaus on tärkeää myös puhtauden takia. Jakamoissa ja muissa optisia laitteita tai päätteitä sisältävissä rakenteissa on suositeltavaa käyttää lasersäteen varoitusmerkkejä, kuva alla.

Yhteenveto

Valokaapeleiden jatkamis- ja päättämistöissä on omat työturvallisuusriskinsä kuten kaikissa muissakin töissä. Valokaapelitöiden riskien välttämisessä tärkeintä on huolellisuus, työpisteen hyvä siisteys ja järjestys, kunnon työolosuhteet valaistuksineen sekä sopivassa määrin terve varovaisuus.


Esimerkki hyvästä valokaapeleiden jatkamisesta ajoneuvossa