Työmme toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatkuu

pe maalisk. 01 13:26:00 2024

Olemme viime vuosina kiinnittäneet huomiota tuotantomme hiilijalanjälkeen ja olemme tehneet toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Tämä on osa vastuullisuustyöskentelyämme, jossa panostamme esimerkiksi toimintamme ympäristöystävällisyyteen. 

Viime vuonna Oulun tehtaan hiilidioksidipäästöt olivat 252,3 tonnia CO2 ekv. Vuonna 2022 päästöt olivat 258,29 tonnia CO2 ekv., eli onnistuimme pienentämään päästöjen määrää hieman.

Hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet noin 6 t eli 2,3% vuoteen 2022 verrattuna. Päästöjä on vähennetty erityisesti jätehuollossa (-1,5 t), sähkön käytössä (-4 t) ja dieselkäyttöisissä trukeissa (-0,8 t).

Suurimmat CO2-päästöjen aiheuttajat tuotannossamme ovat sähkön tuotanto, jossa syntyy epäsuoria päästöjä uusiutuvasta vesivoimasta, ja tuotannossa syntyvän energia-, puupakkaus ja muovijätteen käsittely, joka hyödynnetään energiaksi jätteenpolton kautta.

Jätteen kierrätysaste on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2022 verrattuna, se on noin 13%. Jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi tuotannossa aloitetaan 2024 PE-ylijäämäputkien ja kuitukelojen keräys. Ne toimitetaan kierrätysmuovin raaka-aineeksi.

Vuonna 2023 olemme jatkaneet hiilineutraalin kaukolämmön ja uusiutuvan vesivoiman käyttöä lämmitysenergian ja sähkön lähteenä. CO2-päästöjä on vältetty tällä tavalla 253 tonnia (kaukolämpö) ja 679 tonnia (sähkö).