Ammattitaitoiset nestorilaiset ovat tärkein voimavaramme

ke maalisk. 17 14:17:00 2021

Nestor Cables perustettiin 2007 asiakkaiden pyynnöstä turvaamaan kaapelisaatavuus ja alan osaamisen säilyminen Suomessa. Työntekijöidemme osaaminen ja ammattitaito ovat siis aina olleet toimintamme keskiössä. 

Tuotteidemme valmistaminen vaatii kymmeniä työvaiheita, ja tehtaillamme Oulussa ja Keilassa työskentelee yhteensä yli 100 alan ammattilaista. Kutsumme työntekijöitämme nestorilaisiksi – me olemme ammattitaitoinen ja yhteen hiileen puhaltava porukka. Tuotantomme vastaa tuotteidemme laadukkuudesta ja valmistumisesta suunnitelmien mukaan, tuotekehityksemme kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja myynti- ja asiakaspalvelutiimi varmistavat, että asiakkailla on tietoa tuotteistamme ja että ostetut tuotteet vastaavat heidän odotuksiaan. Vuosien aikana alkuperäisiä nestorilaisia on siirtynyt eläkkeelle ja uusia kykyjä on tullut taloon. Työntekijöiden vaihtuvuus on meillä kuitenkin pientä.

Nestorilla ollaan sitouduttu työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun. Esimerkiksi samanlaisesta työstä maksetaan samanlaista palkkaa ja avoimet työpaikat täytetään tasa-arvoperiaatteiden mukaisesti. Työpaikkojen täyttämiseen eivät vaikuta esimerkiksi sukupuoli, henkilön kansallisuus, kulttuuri eikä ikä. Kaikilla työntekijöillä on myös mahdollisuuksia edetä urallaan ja kehittää ammattitaitoaan kouluttautumalla.

Työntekijöiden viihtyvyyttä Nestorilla selvitetään myös toistuvien työtyytyväisyyskyselyiden avulla ja jos ongelmia ilmenee, ryhdymme kehitystoimenpiteisiin. Nestorin vapaa-ajan toimikunta järjestää perinteisten tyky- ja virkistyspäivien lisäksi myös erilaisia urheilutapahtumia,  vaikka yhteisten pyöräilyretkien muodossa. Tuemme myös työnteon ja perhe-elämän yhdistämistä – esimerkiksi jo ennen koronavirusaikaa meillä oli mahdollisuus tehdä etätöitä yhdessä sovituilla pelisäännöillä.

Tehtaillamme on panostettu työturvallisuuteen. Tähtäämme aina siihen, että työtapaturmia ei tapahtuisi ollenkaan. Keräämme myös aktiivisesti työntekijöiltämme havaintoja mahdollisista riskitilanteista, joita he käytännössä työtehtävissään kohtaavat. Riskitilanteisiin myös puututaan nopeasti. Työntekijöillä on käytössä myös laaja terveydenhuolto. Sairaus- ja muita poissaoloja tehtaillamme on vähemmän kuin teollisuudessa keskimäärin.

 

Tulemme kevään aikana jatkamaan toimintamme ja nestorilaisten esittelyä. Käy myös lukemassa aiemmat blogijuttumme muista nestorilaisista:

Nestorilaiset – Tuotantojohtaja parantaa jatkuvasti

Nestorilaiset - Työnsuunnittelija (Nestor Optimus & lopputuotevirtaus)

Nestorilaiset, osa VIII - tuotepäällikkö (NesCon ja Nestor Optimus)

Nestorilaiset, osa VII - tehtaalta maailmalle

Nestorilaiset, osa VI - laatu varmistetaan loppumittauksessa

Nestorilaiset, osa V – kunnossapitoasentaja

Nestorilaiset, osa IV - puolivalmisteesta valmiiksi

Nestorilaiset, osa III - valokuidusta puolivalmisteeksi

Nestorilaiset, osa II - eristyslinjan kaapelityöntekijä

Nestorilaiset, osa I - tuotannon raaka-ainevastaava